Utlandsstudier

Ta chansen att ge dig ut i världen!

I mötet med andra kulturer, kanske under omständigheter som är ganska annorlunda än de vanliga, väcks nya spännande frågor. Därför har EHS sedan länge utvecklat relationer till utbildningsinstitutioner i olika världsdelar för att göra student- och lärarutbyte möjligt. Ta vara på den roliga och utmanande utmaningen.

Gå in på underrubrikerna och se vilka möjligheter som kan finnas för just dig. Inom Europa kan utbyte ske inom Erasmusprogrammet. Stipendier kan sökas till Minor Field Studies världen över, eller utbytesterminer i Myanmar genom Linnaeus Palme. Möjligheterna är många. Valet är ditt.

EHS:s internationella program
Kontaktperson:
Bjørg Farstad, bjorg.farstad@ehs.se