Skrivarverkstad

Skrivarverkstad

Skrivarverkstaden är en lärarledd workshop för att stimulera och utveckla skrivande av de olika slags inlämningsuppgifter och examensarbeten som förekommer på EHS.

Skrivarverkstad VT 2024 på måndagar.
Tider öppna för alla studenter 13.00 – 14.30


Skrivarverkstaden hålls online genom zoomträffar.

Den som vill vara med anmäler sig genom mail till kursadministrator@ehs.se. Du blir då inlagd i kursen Skrivarverkstad i Canvas och får en inbjudan du måste acceptera. Där ligger alla datum med zoomlänk som du då går in på under de datum som angetts och dessa tider.

Datum för VT 2024 är:

Svenska:
8, 22 januari
5, 19 februari
4, 18 mars
2, 15, 29 april
13 maj

Engelska:
15, 29 januari
12, 26 februari
11, 25 mars
8, 22 april
6, 20 maj

Tider för studenter med intyg om särskilda behov är samma datum men tiden är 15.00-16.30. För dessa träffar bokar du en individuell tid med Johnny Jonsson johnny.jonsson@ehs.se. Du måste även anmäla dig till kursadministrator@ehs.se så du blir inlagd i kursen och får en inbjudan som du måste acceptera. Eftersom du kan boka individuell tid hos Johnny finns det här en konferens som inte är datumbestämd. Den heter recurring och man klickar på den länken och går in i den konferensen den tid man har sin bokning.

Att läsa, tänka och att skriva är en sammansatt och skapande process som tar tid och kräver upprepad övning. I skrivarverkstaden får du tillfälle att samtala om dina erfarenheter, och kan få råd och vägledning för att bättre kunna analysera och skriftligt redovisa dina insikter och resultat.

I kurserna vid EHS förekommer olika arbetsuppgifter som ska redovisas på angiven tid i skriftlig form. Hur de uppgifterna ska vara utformade presenteras i kurserna och de examineras av ansvarig lärare. I skrivarverkstaden erbjuds du tillfälle att samtala om strategier för att lösa arbetsuppgifterna.

I skrivarverkstaden sätter vi särskilt fokus på språk och stil som är viktigt för att skapa struktur och klarhet i skriven akademisk text.