CSN och studiemedel

Studier vid EHS är studiemedelsberättigade.
CSN får besked om registreringar via Ladok.

Ansök om studiemedel

  • Ansök i god tid. Om du ska läsa program är det bäst att söka för ett helt läsår i taget.
  • För att få studiemedel måste du registrera dig på de kurser som du påbörjar. När terminen är slut ska du ha registrerat dig för samma antal veckor och poäng som det står i ditt beslut om studiemedel.
  • Ansök på CSN

Om du gör avbrott eller uppehåll i studierna: Anmäl alltid till CSN!

Om du avbryter studierna eller tar studieuppehåll har du inte längre rätt till studiestöd. Därför är det viktigt att du så fort som möjligt, men inom en vecka, meddelar CSN vilket datum du slutar studera. Då kan dina kommande utbetalningar stoppas, så att du inte behöver betala tillbaka de pengarna. Du får dock behålla de pengar du fått fram till avbrottet. Läs mer på CSN

Om du eller närstående blir sjuk: Gör sjukanmälan till Försäkringskassan!

Det är viktigt att anmäla sjukdom till Försäkringskassan när du studerar med studiestöd från CSN. Då kan du få behålla dina bidrag och lån medan du är sjuk. CSN kan också ta hänsyn till att du varit sjuk när de prövar dina studieresultat. Sjukanmäl dig därför så snabbt som möjligt, helst redan första dagen du är sjuk. Läs mer på CSN

Ingen anmälningsskyldighet till EHS föreligger, men det är bra att läraren får meddelande om din frånvaro och skälet till den. Lärares e-postadresser finns under Kontakt, men meddelande kan också sändas via Canvas. All undervisning vid EHS är obligatorisk – se vidare på denna sida under rubriken ”Undervisning”.