Kurskategorier närvarokrav

På antagning.se finns bara två kategorier—distanskurs eller campuskurs—men i vår kurskatalog kan du få en tydligare bild av vilken form av närvaro kurserna kräver.

Distanskurserna är i sin tur indelade i fyra kategorier utifrån om de innehåller schemalagda moment och vilken sorts schemalagda moment de innehåller. Genom att se vilken av de fyra kategorierna som stämmer på den kurs du vill söka kan du göra en bedömning utifrån vad som passar dig:

  1. Distanskurs utan vare sig obligatoriska webbmöten eller obligatoriska fysiska träffar
  2. Distanskurs med obligatoriska webbmöten, utan obligatoriska fysiska träffar
  3. Distanskurs med obligatoriska fysiska träffar, utan obligatoriska webbmöten
  4. Distanskurs med både obligatoriska webbmöten och obligatoriska fysiska träffar

Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

Avdelningen för religionsvetenskap och teologi har närvarokrav på campuskurser. Merparten av högskolans undervisningslokaler är utrustade med Zoom-teknik som möjliggör närvaro via länk. All undervisning lämpar sig dock inte för distansnärvaro. Om du inte har eller bara har begränsad möjlighet att resa till högskolan bör du därför välja våra distanskurser.

Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

På avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati kommer det under vårterminen 2022 vara möjligt att läsa alla kurser antingen på campus eller online. Från och med höstterminen 2022 kommer all undervisning vid avdelningen att bedrivas på campus. Närvarokravet på 80% vid föreläsningar och 100% vid obligatoriska seminarier gäller som vanligt oavsett hur man följer kursen. 

Avdelningen för östkyrkliga studier

Avdelningen för östkyrkliga studier har närvarokrav på campuskurser. Om du inte har eller bara har begränsad möjlighet att resa till högskolan bör du därför välja våra distanskurser.