Välkommen till EHS!

Fantastiskt för oss vid Enskilda Högskolan Stockholm (EHS) att få ha dig som student!

Varmt välkommen till studier i religionsvetenskap och teologi, i mänskliga rättigheter och demokrati och i östkyrkliga studier. Tillsammans med engagerade och kunniga lärare får ni som studenter ta er an studierna.

I en tid av oro med exempelvis krig, klimathot, livsmedelskris liksom frågor kring samhällsutvecklingen nationellt och internationellt blir det viktigt med studier både kring religionens roll för individ och samhälle och att värna mänskliga rättigheter och demokratiska värden.  

Beroende på inriktningen av dina studier bedrivs den på Campus Bromma, Campus Södertälje eller som distansstudier.

Rektor
Augusti 2022