Välkommen till EHS!

Fantastiskt för oss vid Enskilda Högskolan Stockholm (EHS) att få ha dig som student!

Varmt välkommen till studier i religionsvetenskap och teologi, i mänskliga rättigheter och demokrati och i östkyrkliga studier. Tillsammans med engagerade och kunniga lärare får ni som studenter ta er an studierna i en stimulerande miljö här på EHS.

I en samtid som präglas av stor osäkerhet med väpnade konflikter, klimathot, livsmedelskris och politisk instabilitet är det viktigt att bedriva forskning och studier som främjar en bättre värld. På EHS fördjupar vi oss i frågor som berör religionens roll för individ och samhälle samt mänskliga rättigheter och demokratiska värden både nationellt och internationellt.

Beroende på inriktningen av dina studier bedrivs den på Campus Bromma, Campus Södertälje eller som distansstudier. Du är varmt välkommen och vi ser fram emot ett innehållsrikt akademiskt läsår tillsammans.

Niklas Holmefur
Rektor
Augusti 2023