Välkommen rektor Niklas Holmefur!

Enskilda Högskolan Stockholm hälsar Niklas Holmefur, vår nye rektor, varmt välkommen!

2023-02-01

Niklas Holmefur kommer närmast från rollen som rektor vid Akademi för Ledarskap och Teologi i Örebro. Han har en doktorsexamen i religionsvetenskap med inriktning mot missionsvetenskap från Uppsala universitet och en masterexamen från London School of Theology. Innan han blev lärare vid ALT har han arbetat som pastor och med bistånd och strategiska frågor vid Evangeliska frikyrkan och Svenska missionsrådet.

Vi frågar Niklas vad han ser fram emot i som rektor vid Enskilda Högskolan Stockholm:

”Jag trivs i skärningspunkten mellan kyrka och samhälle och ser fram emot att vara med och leda högskolan vidare på den inslagna vägen och mot nya utmaningar. Jag tror på starka och attraktiva grundutbildningar som basen i högskolans verksamhet. Därtill behövs profilerad forskning av hög kvalitet som svarar mot aktuella behov och utmaningar. God samverkan med andra lärosäten och det omgivande samhället är nödvändigt för att högskolan ska vara en dynamisk plats.”