Valborg Lindgärde tilldelas Anders Nygren-priset

Vänbok till Valborg Lindgärde (2006). Del av omslag.

THS (idag EHS) tidigare rektor Valborg Lindgärde tilldelas Anders Nygren-priset av Teologiska fakulteten vid Lunds universitet. Valborg var rektor under åren 2000-2006.

Valborg ledde högskolan under en viktig formativ period då forskning och undervisning av högsta akademiska standard samspelade med svenskt kyrko- och kulturliv. Intresset för en levande andlig praktik visade sig bland annat när Valborg tillsammans med Åke Viberg redigerade boken Drabbad – texter om kallelse och helhjärtat engagemang (2002).

Enligt stadgarna för Anders Nygren-priset: ”Priset skall gå till en mycket högt förtjänt teologisk forskare, i första hand inom Sverige. När särskilda skäl föreligger kan priset även delas ut till en personlighet som genom en betydande gärning i svenskt kyrko- och kulturliv har främjat teologi och kyrka.”

Ett stort och välförtjänt grattis till Valborg!

Göran Gunner
T.f. rektor