Avdelningen för religionsvetenskap och teologi, Teologiska Högskolan Stockholm

Det finns många olika skäl till att studera religion och teologi. Idag är de flesta medvetna om att religionen spelar en viktig roll i mer eller mindre alla kulturer. Oavsett om du kallar dig för ateist, agnostiker, troende eller något annat förstår du dig själv och världen bättre med kunskap om religion.

Ladda ner broschyr om de teologiska programmen!

Hämta här (pdf)

Alla människor bär på existentiella frågor. Religion är en dimension i alla samhällen. Moral och etik utgör grund för beslut på många olika nivåer. I en allt mer globaliserad värld möts och ibland krockar värderingar, tankeparadigm och trosuppfattningar. Sverige är ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle, där religion blir allt mer synlig. I takt med nya utmaningar som exempelvis inom klimat och migration behövs tolkningskompetens och samtidsanalys.

På Avdelningen för religionsvetenskap och teologi, Teologiska Högskolan Stockholm (THS) vid Enskilda Högskolan Stockholm (EHS) har vi toppkompetens som svarar mot dessa utmaningar. Vi utbildar blivande präster och pastorer inom olika kyrkofamiljer, och andra yrkesgrupper i teologi och religionsvetenskap. Vi erbjuder god studiemiljö med engagerade lärare och framstående forskare. De har spetskompetens i kyrkohistoria, bibelvetenskap, systematisk teologi, filosofi, etik, religionshistoria, religionsbeteendevetenskap (religionssociologi och religionspsykologi), existentiell folkhälsa, praktisk teologi, mänskliga rättigheter, religionspedagogik, röst- och talteknik, och andra ämnen. Du kan studera på Avdelningen för religionsvetenskap och teologi, THS alltifrån en enstaka kurs upp till forskarutbildning.

Att läsa kurser på plats ger bäst pedagogiska förutsättningar för din utveckling, men om du behöver läsa kurser på distans har vi ett antal kurser tillgängliga som distanskurser. Det finns även goda möjligheter att genomföra delar av utbildningen utomlands. EHS deltar i Erasmussamarbetet och har avtal om studentutbyte med lärosäten i USA, Asien och Europa. EHS har rötterna i en 150-årig utbildningstradition och är idag ett av landets ledande lärosäten inom teologi och mänskliga rättigheter. Ta dina drömmar och din längtan på allvar – vi kommer att göra det!

KONTAKT
Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

Ann-Christine Falk

Doktorand, pastor

ann-christine.falk@ehs.se

Anne Sörman

Doktorand, präst

anne.sorman@ehs.se

Mer om Anne Sörman

Anneli Winell

Teol.dr, högskolelektor

anneli.winell@ehs.se

Carl Johan Berglund

Teol.dr., studierektor (tjänstledig), timlärare, pastor

carl.johan.berglund@ehs.se

Mer om Carl Johan Berglund

Cecilia Melder

Teol.dr, högskolelektor, präst

cecilia.melder@ehs.se

Mer om Cecilia Melder

Christina Lloyd

Lektor, timlärare

christina.lloyd@ehs.se

Daniel Strömner

Programansvarig Teologiskt program inriktning pastor, Doktorand, pastor

daniel.stromner@ehs.se

Mer om Daniel Strömner

Elin Lockneus

Doktorand, präst

elin.lockneus@ehs.se

Mer om Elin Lockneus

Ellen Vingren

Doktorand

ellen.vingren@ehs.se

Ernils Larsson

Lektor, timlärare

ernils.larsson@ehs.se

Mer om Ernils Larsson

Ewa Lindqvist

Doktorand, präst

ewa.lindqvist@ehs.se

Gerard Willemsen

PhD, timlärare

Göran Gunner

Docent, högskolelektor, pastor, biträdande rektor Avdelningen mänskliga rättigheter och demokrati

goran.gunner@ehs.se

Mer om Göran Gunner

Hanna Stenström

Docent, högskolelektor, präst i Svenska kyrkan

hanna.stenstrom@ehs.se

Mer om Hanna Stenström

Jessica Alm

Doktorand, bibelvetenskap

jessica.alm@ehs.se

Mer om Jessica Alm

Jonas Ideström

Professor, präst, ämnesföreträdare

jonas.idestrom@ehs.se

Josef Forsling

Teol.dr, högskolelektor

josef.forsling@ehs.se

Mer om Josef Forsling

Joseph Sverker

Teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare systematisk teologi

joseph.sverker@ehs.se

Mer om Joseph Sverker

Jörgen Thaarup

Teol.dr, timlärare, pastor

Karin Wiborn

Timlärare

Karin.wiborn@ehs.se

Lisa Plantin

Doktorand, pastor

lisa.plantin@ehs.se

Mer om Lisa Plantin

Mark Sluys

Studierektor Avdelningen religionsvetenskap och teologi

mark.sluys@ehs.se

Mer om Mark Sluys

Martin Landgren

Doktorand, Nya Testamentets exegetik, Präst

martin.landgren@ehs.se

Mer om Martin Landgren

Pernilla Myrelid

Doktorand

pernilla.myrelid@ehs.se

Petra Carlsson

Biträdande rektor Avdelningen för religionsvetenskap och teologi, docent, högskolelektor

petra.carlsson@ehs.se

Mer om Petra Carlsson

Rikard Roitto

Docent, högskolelektor, pastor

rikard.roitto@ehs.se

Mer om Rikard Roitto

Rune W Dahlén

Teol.dr, timlärare, pastor

rune.w.dahlen@ehs.se

Sara Häggström

Doktorand bibelvetenskap, pastor

sara.haggstrom@ehs.se

Sara Hilding

Lärare i kommunikation, röst och tal

sara.hilding@ehs.se

Sara Gehlin

Teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare kyrkohistoria med missionsvetenskap och ekumenik

sara.gehlin@ehs.se

Mer om Sara Gehlin

Simon Hallonsten

Doktorand

simon.hallonsten@ehs.se

Sune Fahlgren

Docent, högskolelektor, pastor

sune.fahlgren@ehs.se

Mer om Sune Fahlgren

Thomas Kazen

Professor, pastor

thomas.kazen@ehs.se

Mer om Thomas Kazen

Tone Stangeland Kaufman

Professor

tone.stangeland.kaufman@ehs.se

Torbjörn Toll

Doktorand

torbjorn.toll@ehs.se

Ulf Bergsviker

Doktorand, pastor

ulf.bergsviker@ehs.se

Mer om Ulf Bergsviker

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Mer om Åke Viberg