Pastorsutbildning i ny form

I samarbete med Equmeniakyrkan och Bromma folkhögskola, lanserar vi från läsåret 2024/2025 en utbildning designad för att utrusta nästa generations pastorer med kunskap, färdigheter och personlig fördjupning. Vår fyraåriga utbildning kombinerar teologisk bildning med praktisk pastoral träning, allt för att förbereda pastorer och ledare för ett hållbart uppdrag och yrkesliv.

Vad är nytt i vårt program?

  • Skräddarsytt lärande: Vi har lyssnat och lärt. Tillsammans med kyrkans ledare och aktuell forskning har vi finslipat vår utbildning för att inkludera nya kurser i evangelisation och mission, ledarskap, predikan och själavård. Det är en utbildning som svarar mot kyrkans och samhällets behov.
  • Flexibel studiemiljö: Vi förnyar lärandet med kreativa kombinationer av fysisk och digital närvaro. Oavsett var du befinner dig, så vill vi göra det lättare för dig att studera till pastor på EHS.
  • Praktisk erfarenhet: Det sista året blir en djupdykning i kyrkliga sammanhang, där du får verka i en utbildningsförsamling. Detta blir ett viktigt lärande som förbereder för de många uppdrag som väntar.
  • Magisterexamen: Samtidigt som kursinnehållet har uppdaterats har vi utvecklat möjligheterna att integrera en magisterexamen i pastorsutbildningen. Hos oss bidrar akademisk bredd och fördjupning till en hållbar pastorsidentitet.

Studier för bildning och personlig växt
Vår pastorsutbildning sker i en kreativ och tillåtande miljö. Genom gruppdiskussioner om tro, andlighet, och kallelse, samt praktiska seminarier, får du verktyg att utforska och fördjupa din pastorala identitet. Campus Bromma är en ekumenisk plats där du får delta i gudstjänster och andakter och möta en mångfald av människor. Miljön präglas också av program i mänskliga rättigheter med demokrati och den bredd av kultur och bildning som Bromma folkhögskola utgör.

Vårt åtagande:
Vid EHS är du mer än bara en student – du är en del av en vilja och ambition att forma en gemensam framtid. Med en rik historia av att utbilda ledare, förnyar vi ständigt vårt åtagande att erbjuda en utbildning som både är grundad i tradition och riktad mot framtiden. Vår ambition är att skapa en miljö där du kan växa både intellektuellt och andligt, rustad för att göra skillnad i kyrkan och i världen.