Ansökan om att bli pastor i Equmeniakyrkan

Ansökan för studier vid Enskilda Högskolan Stockholm (EHS) görs på www.antagning.se. Se ytterligare information under fliken Ansökan här på hemsidan. Den som vill bli pastor i Equmeniakyrkan skall dessutom inlämna en ansökan till Equmeniakyrkans antagningsnämnd om att få bli pastorskandidat.

I antagningsnämnden sitter en församlingsrepresentant som ordförande, vald av Kyrkostyrelsen. De regionala kyrkoledarna och Medarbetarförbundet utser var sin representant. Övriga ledamöter är en av de biträdande kyrkoledarna, koordinatorn för temagrupp Församling samt två personer som arbetar med rekrytering av nya medarbetare. Som adjungerade sitter två personer som hjälper till med att intervjua de sökande samt en person från THS och en från Bromma folkhögskola.

Ansökan görs på en särskild blankett som kan beställas från Antagningsnämnden, Equmeniakyrkan, Box 140 38, 167 14 Bromma; tfn 08-580 031 00; e-post info@equmeniakyrkan.se . Till denna ansökan bifogas en utförligare levnadsbeskrivning som bl a belyser den egna erfarenheten av kallelsen. Ansökan bör ske innan studierna påbörjas, men kan även ske under studietiden.

Antagningsnämnden insamlar referensutlåtanden från personer som den sökande själv har uppgivit och eventuellt från andra personer som antagningsnämnden anser lämpliga. Som underlag för beslut ingår även intervjuer av den sökande.

Under det sista läsåret i den teologiska utbildningen sker en ny prövning av pastorskandidaten inför beslutet om ordination. Ordinationen äger rum i kyrkokonferensen efter det så kallade Vägledningsåret som samtidigt är det första året i tjänst.

På hemsidan www.BliPastor.nu finns mer information om kallelsen, ansökan, utbildning och mycket mer. Där bloggar också bl a pastorskandidater.

Ansvarig för rekrytering av pastorskandidater till Equmeniakyrkan:
Linnéa Lidskog
08-58 00 32 25
linnea.lidskog@equmeniakyrkan.se