Teologiskt program, inriktning pastor

Med en kandidat- eller magisterexamen i teologi samt det pastorala programmet får du både en bred och djup akademisk examen i teologi och en pastoralteologisk examen så att du ska kunna arbeta som pastor.  

Programansvarig: Jonas Ideström, jonas.idestrom@ehs.se
Studierektor: Mark Sluys mark.sluys@ehs.se
För att ansöka som pastor i Equmeniakyrkan behöver du också kontakta ansvariga för rekrytering av pastorskandidater till Equmeniakyrkan:
Linnéa Lidskog, 08-58 00 32 25, linnea.lidskog@equmeniakyrkan.se
Längd: 4 års heltidsstudier; 240 hp. Du kan också läsa på deltid under längre tid.
Undervisningstyp: Campus. Vissa kurser ges på distans med eller utan obligatoriska träffar på Campus. Du kan också läsa delar av programmet på distans.
Studietakt: Du kan läsa på heltid eller deltid.
Undervisningstid: dagtid
Undervisningsspråk: svenska
Studieplats: Campus Bromma
Ansökan: Du ansöker via www.antagning.se.
Anmälningskod: EHS-TKND2

Att vara pastor är möta människor i livets olika skiften. Det är att vara förankrad i sin egen tro och dela med andra. Det är att tolka bibeltexter, forma gudstjänster, möta existentiella frågor, tyda samtiden, lyssna, inspirera och trösta. En pastor kan arbeta i församling, i pionjära projekt, internationellt eller i institutionssjälavård. Få uppdrag kräver en sådan bred kompetens. En bra pastorsutbildning har därför såväl teoretisk skärpa som förankring i praktisk verklighet.

Utbildning med inriktning pastor är ett skräddarsytt pastoralt program vid sidan om de akademiska studierna med exempelvis röst- och talteknik och predikoövningar. Den student som genomför det fyraåriga kursprogrammet och det pastorala programmet kan få en pastoralteologisk examen (Master of Divinity).

I likhet med många andra yrkesutbildningar inkluderar utbildningen för pastorskandidater i Equmeniakyrkan kurser med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 

Varför ska jag läsa det här programmet?

På det teologiska programmet inriktning pastor får du antingen en kandidat- eller magisterexamen i teologi. Du får också en yrkesutbildning till pastor. Du kan med denna utbildning bli anställd som pastor i en församling eller arbeta som pastor inom institutionssjälavård, i pionjära projekt. Med denna utbildning är det också möjligt att arbeta inom andra sektorer inom civilsamhället. För att bli pastor inom vissa samfund, såsom Equmeniakyrkan, krävs att du också är antagen som pastorskandidat. Se mer information här: www.blipastor.nu

Pastorsutbildningens examensmål är:

Pastoralt förhållningssätt
Förkunnelse, undervisning och lärande
Ledar- och medarbetarskap
Vetenskapligt förhållningssätt

Programstruktur

Teologiskt program, inriktning pastor

ÅrHÖSTTERMINVÅRTERMIN
1Bibeln & religionerna: introduktion i religionshistoria och exegetik, 15 hpAtt tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv, 15 hp
Teologi- och kyrkohistoria, 10 hp
Missionsvetenskap, 5 hp
Text, kontext och tolkning, 15 hp
2Teologi, religion och kyrka i Sverige, 15 hpEcklesiologi, religionspedagogik och homiletik, 15 hp
Bibelvetenskap språk, 15 hpBibelvetenskap språk, 15 hp
3Gudstjänst, ämbete och demokrati, 7,5 hpExamensarbete (kandidat), 15 hp
Valfri kurs, 7,5 hp
Equmeniakyrkans historia och identitet, 7,5 hp
Praktisk religionspsykologi med inriktning själavård, 7,5 hp
Valfri kurs, 7,5 hp
Dopets och nattvardens teologi,
7,5 hp
4Valfria kurser, 15 hp.
(De som läser år 4 2023/2024 läser Equmeniakyrkans historia och identitet, 7,5 hp och valfri kurs, 7,5 hp)
Läsåret 2024/2025 genomförs förändringar av kurserna för år 4.
Tillämpad ecklesiologi i ett mångfaldssamhälle, 10 hp
Tillämpad religionspsykologi i krissituationer, 5 hp
Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp och valfri kurs, 7,5 hp (magister) eller valfria kurser 15 hpExamensarbete (magister) eller valfria kurser, 15 hp

Parallellt med de poänggivande kurserna deltar studenterna också bland annat i:

  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
  • Andligt forum
  • Gudstjänstseminarier
  • Samtal för personlig bearbetning
  • Röst- och talteknik

Den student som genomfört hela ovanstående program kan få en pastoralteologisk examen (Master of Divinity). För pastorskandidater i Equmeniakyrkan tillkommer också som ett obligatoriskt moment samfundsutbildning. Detta moment är inte del av den pastoralteologiska examen.

För den student som är antagen som pastorskandidat i Equmeniakyrkan gäller att pastoralteologisk examen är obligatorisk. Alla de moment som ingår betalas av Equmeniakyrkan. För den som studerar för att arbeta som pastor eller präst i annat kyrkosamfund gäller att THS erbjuder gratis deltagande i Andligt forum och gudstjänstseminarier. För övriga moment (VFU, andlig vägledning, röst- och talteknik samt samtal för personlig bearbetning) gäller att studenten själv eller respektive kyrkosamfund får ordna och betala kostnader för den som önskar genomföra dessa moment. För pastoralteologisk examen krävs att samtliga ovan uppräknade moment har genomförts.

För en utförlig beskrivning av pastorsutbildningen för blivande pastorer i Equmeniakyrkan, inklusive en redogörelse för kurserna med verksamhetsförlagd utbildning: hämta här (pdf).
Det pågår för närvarande ett arbete med att utveckla och förändra delar av pastorsprogrammet. De första förändringarna genomförs redan under läsåret 2023/2024. Det innebär i huvudsak att några kurser har förändrats eller bytts ut. En följd av det är att den information om pastorsutbildningen som finns i vissa dokument ännu inte är uppdaterad. Det gäller också den utförliga beskrivningen pastorsutbildningen som finns i dokumentet ovan. Det viktigaste förändringen som inte syns i dokumentet rör VFU-kurserna. Tidigare genomfördes tre VFU-perioder som redovisas i dokumentet. Från och med 2023/2024 ges inte VFU 2. Nu integreras i stället ett kortare VFU moment i kursen Gudstjänst, ämbete och demokrati i församlingen.

På det teologiska programmet inriktning pastor får du antingen en kandidat- eller magisterexamen i teologi. Du kan efter denna examen läsa in en masterexamen eller efter magister-/masterexamen fortsätta med forskarstudier. Du får också en yrkesutbildning till pastor. Du kan bli anställd som pastor i en församling eller arbeta som pastor inom institutionssjälavård, i pionjära projekt. Med denna utbildning är det också möjligt att arbeta inom andra sektorer i samhället.

Ansökan om att bli pastor i Equmeniakyrkan >>

Behörighet

Grundläggande behörighet.
Se Behörighetskrav Avdelningen för teologi och religionsvetenskap

Avgifter

Du som är svensk medborgare, medborgare inom EU/EES länder och Schweiz och du som har uppehållstillstånd i Sverige behöver inte betala studieavgift. Om du är medborgare i länder utanför EU, EEA och Schweiz måste du betala studieavgift, se Studieavgifter

Karriärmöjligheter

På det teologiska programmet inriktning pastor får du antingen en kandidat- eller magisterexamen i teologi. Du kan efter denna examen läsa in en masterexamen eller efter magister-/masterexamen fortsätta med forskarstudier. Du får också en yrkesutbildning till pastor. Du kan bli anställd som pastor i en församling eller arbeta som pastor inom institutionssjälavård, i pionjära projekt. Med denna utbildning är det också möjligt att arbeta inom andra sektorer i samhället.