Teologiskt program, inriktning pastor

Teologiskt program, inriktning pastor erbjuder en skräddarsydd akademisk examen som, tillsammans med ett pastoralt program, utgör en pastorsutbildning som rustar blivande pastorer för tjänst i församling och samhälle.  

Programansvarig: Jonas Ideström, jonas.idestrom@ehs.se
Studierektor: Mark Sluys, mark.sluys@ehs.se
Längd: 4 års heltidsstudier (240 hp).
Undervisningstyp: Campus och distans. Vissa campuskurser har också inslag av distansundervisning.
Studietakt: Du kan läsa på heltid eller deltid.
Undervisningstid: Dagtid
Undervisningsspråk: Svenska. Valbara kurser kan även ges på engelska.
Studieplats: Campus Bromma (campuskurser)
Ansökan: Du ansöker via www.antagning.se.
Anmälningskod: EHS-TKND2

Pastorn har viktiga uppdrag i församling och samhälle. Det är en spännande och utmanande tjänst med många olika uppgifter. Att vara kallad till tjänst som pastor är att få möta människor i livets olika situationer och skiften. Det är att få vara en medvandrare. Det är att leda mot förändring. Det är att vara förankrad i sin egen tro för att kunna dela den med andra. Att vara pastor är att leda församling och grupper, kunna tolka och tyda bibeltexter, forma gudstjänster, möta existentiella frågor, förstå samtiden, inspirera, utmana och trösta. Vår tid behöver pastorer i församlingar och församlingsgrundande verksamhet, men också i annan tjänst, såsom på sjukhus, högskolor och i fängelser.

Varför ska jag läsa det här programmet?

En examen i teologi vid EHS ger goda kunskaper i bibelvetenskap, kyrkohistoria, global kristendom och ekumenik, praktisk teologi och systematisk teologi. Studierna ger unika möjligheter till vidgade perspektiv och färdigheter att, tillsammans med andra, diskutera, analysera, kritiskt granska och konstruktivt resonera. På EHS finns kompetenta och engagerade lärare i en miljö präglad av samverkan och närhet.

Flera kurser har ett kreativt samspel mellan praktiska erfarenheter från församlingens vardag och teologisk och teoretisk reflektion. Kurserna bidrar till att den enskilda kandidaten kan integrera akademiska kunskaper och färdigheter i den pastorala identitet som formas under utbildningen.

De akademiska kurserna integreras på Campus Bromma med ett pastoralt program som utgör en del av pastorsutbildningen. På campus Bromma firas också regelbundet gudstjänster och andakter. Efter att ha fullföljt teologiskt program, inriktning pastor och det pastorala programmet är det möjligt att ta ut en pastoralteologisk examen (Master of Divinity).

För att ansöka om att bli pastorskandidat i Equmeniakyrkan behöver du också kontakta ansvariga vid Equmeniakyrkan: Linnéa Lidskog, 08-58 00 32 25, linnea.lidskog@equmeniakyrkan.se. För mer information om att bli pastorskandidat i Equmeniakyrka: www.blipastor.nu

Ansökan om att bli pastor i Equmeniakyrkan >>

Programstruktur

Teologiskt program, inriktning pastor

ÅrHÖSTTERMINVÅRTERMIN
1Bibeln & religionerna: introduktion i religionshistoria och exegetik, 15 hpAtt tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv, 15 hp
Teologi- och kyrkohistoria, 10 hp
Missionsvetenskap, 5 hp
Text, kontext och tolkning, 15 hp
2Religion och teologi i det nutida Sverige 7,5 hp
Kyrkorna i Sverige: historia, mångfald och dialog 7,5 hp
Praktisk teologi: ecklesiologiska och pedagogiska perspektiv på församling och kyrka 7,5 hp
Homiletik 7,5 hp
Bibelvetenskap språk, 15 hpBibelvetenskap språk, 15 hp
3Praktisk teologi och ekumenik: gudstjänst, ämbete och demokrati 7,5 hp
Praktisk religionspsykologi med inriktning själavård 7,5 hp
Examensarbete (kandidat) 15 hp
Equmeniakyrkans historia och identitet 7,5 hp
Valfri kurs 7,5 hp
Praktisk religionspsykologi vid kriser 7,5 hp
Dopets och nattvardens teologi 7,5 hp
4Att vara ledare bland barn och unga i kyrklig verksamhet 7,5 hp
Valfri kurs 7,5 hp
Examensarbete (magister) eller valfria kurser 15 hp
Evangelisation och mission 7,5 hp
Valfri kurs 7,5 hp
Pastoralt ledarskap 7,5 hp
Praktisk ecklesiologi, liturgi och homiletik 7,5 hp

Pastoralt program

Det pastorala programmet genomförs parallellt med de akademiska kurserna:

  • Verksamhetsförlagd utbildning (Det ingår också VFU och praktikmoment i de akademiska kurserna)
  • Andligt forum (gruppsamtal)
  • Gudstjänstseminarier (arbeta med predikan och förkunnelse)
  • Personbearbetande samtal med terapeut
  • Röst- och talvård

För pastorskandidater i Equmeniakyrkan tillkommer också moment som kyrkan ansvarar för.

Undervisningsform och närvaro på campus

De flesta kurser som ingår i Teologiskt program ges som campuskurser med obligatorisk närvaro. Utgångspunkten är att vi tror att en utbildning som ska förbereda för att uppdrag som pastor behöver ha tydliga inslag av undervisning och lärande som sker på en gemensam fysisk plats. Interaktionen med andra personer i olika slags processer är en viktig del av ett pastoral lärande. Samtidigt vill vi också göra utbildningen tillgänglig för de av er som inte har möjlighet att bo i eller flytta till stockholmsområdet för era studier. Eller för de av er som har en livssituation som gör det svårt att vara på plats i Bromma flera dagar varje vecka.

För att förena behovet av närvaro på campus med möjligheter att delta i undervisning digitalt kommer de flesta av campuskurserna att koncentrera undervisningen som förutsätter närvaro på campus till några campusdygn. Övrig undervisning på kursen ges på campus men med möjlighet att delta från annan plats digitalt. Deltagande i undervisningen är fortsatt obligatoriskt, även när man väljer att delta från en annan plats.

Det första året av undervisningen erbjuder också rena distanskurser – det vill säga kurser som inte kräver närvaro på campus. Även om du väljer ett distansalternativ under det första året uppmuntrar vi dig att komma till EHS i Bromma och delta på pastorala moment när du har möjlighet.

Behörighet

Grundläggande behörighet.
Se Behörighetskrav Avdelningen för teologi och religionsvetenskap

Avgifter

Du som är svensk medborgare, medborgare inom EU/EES länder och Schweiz och du som har uppehållstillstånd i Sverige behöver inte betala studieavgift. Om du är medborgare i länder utanför EU, EEA och Schweiz måste du betala studieavgift, se Studieavgifter

Karriärmöjligheter

Teologiskt program, inriktning pastor kan antingen leda till en kandidat- eller magisterexamen i teologi och religionsvetenskap. Efter en kandidatexamen är det möjligt att gå vidare med studier på avancerad nivå och efter en magisterexamen är det möjligt att läsa in en masterexamen. Efter en magister och /eller en masterexamen är det också möjligt att söka vidare till forskarutbildning.

Den som dessutom läser det pastorala programmet kan ta ut en pastoralteologisk examen (Master of Divinity) som ger den som blivit antagen som pastorskandidat i Equmeniakyrkan den utbildning som krävs för att bli ordinerad som pastor. Utbildningen ger relevanta kunskaper och kompetens att verka som pastor i församling och samhälle.

Ny pastorsutbildning på EHS

EHS erbjuder pastorsutbildning i ny form med start hösten 2024.