Pastoral-pedagogiska programmet

I detta program rustas män och kvinnor till församlingstjänst inom ortodoxa kyrkor.

Utbildningsansvarig: Miriam Lindgren Hjälm, miriam.hjalm@ehs.se, Daniel Öhrwall, daniel.ohrvall@sanktignatios.org
Studierektor: Johan Andersson, johan.andersson@ehs.se
Längd: 4 år, 180 hp.
Undervisningstyp: campus
Studietakt: heltid
Undervisningstid: dagtid samt vissa helger och kvällar
Undervisningsspråk: engelska
Ansökan: Ansök via www.universityadmissions.se eller www.antagning.se (fr o m 15 mars)
Studieplats: Campus Södertälje (år 1–2) & Campus Bromma (år 3–4). Vid inskrivningen vid Sankt Ignatios College registreras studenterna automatiskt både vid Teologiska Högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) och Sankt Ignatios Folkhögskola. Varje student tillhör ett seminarium där de bor och studerar tillsammans med andra student och där studierna kopplas till deras egen kyrkotradition. Sankt Ignatios har fyra olika seminarier: Sankt Ignatios koptisk-ortodoxa seminarium, Sankt Ignatios syrisk-ortodoxa seminarium, Sankt Ignatios bysantinsk-ortodoxa seminarium samt Sankt Ignatios tewahedo-ortodoxa seminarium. Varje seminarium har sin egen föreståndare, som är antingen biskop eller präst. Vissa kurser läses tillsammans med studenter från andra seminarium, vanligtvis vid Campus Södertälje, medan andra kurser som är specifika för studentens egen tradition läses inom det egna seminariet. De flesta akademiska kurser hålls tillsammans med andra studenter vid Teologiska Högskolan Stockholm.

Varför ska jag läsa det Pastroral-pedagogiska programmet?

I det Pastoral-pedagogiska programmet erbjuder Sankt Ignatios en unik kombination av kurser vilka möter utbildningsbehovet hos dem som önskar verka som präst, diakon eller inom andra uppgifter i den ortodoxa kyrkan.

I samarbete med Teologiska Högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) erbjuder Sankt Ignatios College möjlighet till akademiska studier av högsta kvalitet vid avdelningen för Östkyrkliga studier vid Teologiska Högskolan Stockholm.  Genom att kombinera akademiska studier vid Teologiska Högskolan Stockholm med studier i kyrkans praktik och tradition inom folkhögskolans yrkesinriktade program, ges studenterna möjligheten att i sin utbildning kombinera både praktik och teori, samt integrera den egna kyrkotraditionen i ett bredare ortodoxt perspektiv. Detta medför att de blir väl förberedda för att leda en församling och samtidigt kunna stå i dialog med andra gemenskaper.

I programmet undervisas studenterna på både folkhögskole- och universitetsnivå.

All praktiskt undervisning såsom introduktion i kyrkans liturgi, musik, böner liksom andra studier kopplade till en specifik kyrkotradition ges på folkhögskolenivå inom det seminarium studenten är knuten till. Alla studenter i programmet tillhör ett seminarium som representerar den egna ortodoxa traditionen. Undervisningen hålls av erfarna och yrkeskunniga lärare varav de flesta själva är präster och kyrkoledare med många års erfarenhet.

På Sankt Ignatios College och Teologiska Högskolan Stockholm undervisar akademiker i världsklass studenterna ibland annat bibelvetenskap, kyrkohistoria, teologi, patristik. Studenterna får en omfattande och stimulerande utbildning i östkyrkliga studier samt i de ortodoxa traditionernas rikedom.

Sankt Ignatios kombination av undervisning på folhögskole- och universitetsnivå är världsunik inom ortodox yrkesutbildning.

Målbeskrivning

Studenten ska kunna uppvisa den praktiska och teoretiska kunskap som krävs för ett självständigt arbete som präst eller lärare inom de ortodoxa kyrkorna.

Resultat

Efter avslutad utbildning kommer studenterna att kunna använda sin kyrkas tradition för att dela med sig av det kristna budskapet till sin samtid. De kommer att kunna läsa och förklara de apostoliska skrifterna, tänka teologiskt, förstå nutida diskussioner kring moral, filosofi och ekumenik, möta sina medmänniskor i pastoral omsorg samt ta ansvar som ledare i en världsvid kyrka.

Programstruktur

Studeterna studerar till en kandidatexamen vid Teologiska Högskolan Stockholm samtidigt som de inom seminarier vid Sankt Ignatios College, Sankt Ignatios Folkhögskola, läser kurser som relaterar till den egna kyrkans traditioner och liturgier.

Behörighetskrav

Se Behörighetskrav Avdelningen för Östkyrkliga studier (på engelska)

Avgifter

Du som är svensk medborgare, medborgare inom EU/EES länder och Schweiz och du som har uppehållstillstånd i Sverige behöver inte betala studieavgift. Om du är medborgare i länder utanför EU, EEA och Schweiz måste du betala studieavgift, se Studieavgifter

Se Avgifter på Sankt Ignatios folkhögskola

Karriärmöjligheter

Studenter som genomgår utbildningen är väl kvalificerade för pastoral/pedagogisk tjänst vilket krävs för att kunna arbeta som präst. Utbildningen ger även de pedagogiska kunskaper som behövs för att vara till exempel söndagsskollärare eller inneha andra undervisande roller.

Ordination

Observera att antagning till porgrammet, liksom genomförandet av programmet, inte garanterar en tjänst eller ordination inom kyrkan. Det är enbart kyrkorna själva som har möjlighet att besluta om en person ska bli ordinerad.