Församlingspedagogiska programmet

Programmet syftar till att ge studenterna den kunskap och insikt, liksom de pedagogiska verktyg som fordras för att de ska kunna tjäna en församling eller ett stift som församlingspedagoger, lärare och teologiska resurser.

Kontaktpersoner: Gabriel Bar Sawme, gabriel.barsawme@sanktignatios.org / Daniel Öhrwall, daniel.ohrvall@sanktignatios.org
Studierektor: Johan Andersson, johan.andersson@ehs.se
Längd: 2 eller 3 år, 120 hp.
Undervisningstyp: campus
Studietakt: heltid
Undervisningstid: dagtid, vissa helger och kvällar
Undervisningsspråk: engelska
Studieplats: Campus Södertälje och Campus Bromma
Ansökan: Ansök via www.universityadmissions.se eller www.antagning.se (fr o m 15 mars)

Varför ska jag läsa det här programmet?

En församlingspedagog är en lärare och teolog som spelar en nyckelroll i kyrkans liv och utveckling. En församlingspedagog inspirerar både kyrkans lekmän och de som har en tjänst i kyrkan att fördjupa sin förståelse av tron och hur den relaterar till världen utanför kyrkan. En församlingspedagog behöver därför ha en djup förståelse och kunskap om kyrkans tradition samt verktyg för att kunna förmedla denna kunskap till andra. Utbildningen förser studenterna med dessa kompetenser och kunskaper.

I samarbete med Teologiska Högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) erbjuder Sankt Ignatios College möjlighet till akademiska studier av högsta kvalitet vid avdelningen för Östkyrkliga studier vid Teologiska Högskolan Stockholm.  Genom att kombinera akademiska studier vid Teologiska Högskolan Stockholm med studier i kyrkans praktik och tradition inom folkhögskolans yrkesinriktade program, ges studenterna möjligheten att i sin utbildning kombinera både praktik och teori, samt integrera den egna kyrkotraditionen i ett bredare ortodoxt perspektiv. Detta medför att de blir väl förberedda för att leda en församling och samtidigt kunna stå i dialog med andra gemenskaper.

Studenter i detta program läsaer en teologisk utbildning på masternivå inom Östkyrkliga studier vid Teologiska Högskolan Stockholm. De kommer att utbildas i att skapa en trygg och stimulerande utbildningsmiljö inom sin kyrka och församling, samt hur de kan uppmuntra kyrkans anställda och lekmän till ett engagerat liv i kyrkan. Student kommer att bli utrustad för att hjälpa kyrkan att klara av de utmaningar den möter i dag.

Resultat

Efter slutförd utbildning kommer studenterna att ha en fördjupad förståelse av den  egna kyrkans tradition i relation till ett större kyrkligt och ortodoxt sammanhang, kunna läsa och tolka apostoliska texter samt göra kyrkans teologi tillgänglig. De kommer även att ha kunskaper om undervisning och om tillgängliga pedagogiska verktyg. Vidare kommer de att ha erfarenhet av att arbeta med församlingsutbildning, samt utgöra resurser när det gäller att engagera församlingar och stift till utbildning och reflektion.

Programstruktur

Deltagare i programmet studerar på Sankt Ignatios College, både på universitets- och folkhögskolenivå.

Studenterna läser på masternivå inom avdelningen för Östkyrkliga studier vid Teologiska Högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm). Programmet kan läsas över två år av studenter som redan har en kandidatexamen i teologi eller inom något teologiskt område, eller över tre år för student som har en kandidatexamen inom andra humanistiska ämnen än teologi.

Studenterna kommer att läsa program inom språk eller pedagogik på folkhögskolenivå.

Behörighetskrav

Se Behörighetskrav Avdelningen för Östkyrkliga studier (på engelska)

Avgifter

Du som är svensk medborgare, medborgare inom EU/EES länder och Schweiz och du som har uppehållstillstånd i Sverige behöver inte betala studieavgift. Om du är medborgare i länder utanför EU, EEA och Schweiz måste du betala studieavgift, se Studieavgifter

Se Avgifter på Sankt Ignatios folkhögskola

Karriärmöjligheter

Det kombinerade programupplägget leder till en masterexamen i teologi inom Östkyrkliga studier (120 hp) och ett ettårigt fullgjort år på folkhögskola. Kombinationen leder till en kvalificerad församlingspedagogutbildning utfärdad av Sankt Ignatios College. De som genomgår utbldningen är kvalificerade att arbeta inom kyrkan som församlingspedagoger, ledare och teologer. Genomförd utbildning kan ligga som grund för fortsatta studier på doktorandnivå. Den höga utbildningskvaliteten innebär att studenter är rustade för att söka arbeten inom många olika områden.