Veronica Jeppson

Vägen till EHS, utbildning och yrkeskarriär

Vilket program läste du på EHS?

Master i mänskliga rättigheter

Varför valde du att läsa på EHS?

Det var faktiskt lite av en slump att jag hittade EHS. Jag hade börjat studera vid Uppsala universitet men tyckte att pendlingen blev lite för lång så jag letade runt på nätet efter någon liknande utbildning i Stockholmsområdet och hittade EHS. Jag hade inte tidigare hört talas om skolan. Men jag tog kontakt och ställde lite frågor kring programmet och när jag snabbt fick ett varmt, välkomnande svar kändes det helt rätt att byta till EHS.

Vad var roligast under studieperioden på EHS?

Jag uppskattade verkligen att det var en mindre skola vilket gjorde att det fanns en fin gemenskap mellan både elever och personal. Det var enkelt att skapa en relation till alla ens lärare vilket jag upplevde gjorde studietiden mycket mer givande i jämförelse när jag har studerat vid större universitet.

Vad skrev du din uppsats om? Varför var du intresserad av just det ämnet?

Min uppsats Barnets rätt till sina föräldrar, undersöker rättsligt föräldraskap utifrån ett barnperspektiv. Jag analyserade föräldrabalkens reglering av föräldraskap i relation till Barnkonventionens artiklar för att undersöka om den svenska lagstiftningen levde upp till Barnkonventionen.
Mitt intresse för ämnet väcktes då jag och min sambo började fundera kring att bilda familj, eftersom vårat föräldraskap skulle falla utanför normen. Då även många av mina vänner lever i icke-normativa familjer hade jag redan kunskap kring hur komplext det kan vara att se till sina rättigheter som förälder ur ett juridiskt perspektiv. Men eftersom jag alltid har varit intresserad av barns rättigheter riktades blicken ganska snabbt i stället mot att undersöka hur just barnets rättigheter i förhållande till sin förälder/föräldrar skyddas. Uppsatsskrivandet var en mycket intensiv period men definitivt bland det roligaste på hela utbildningen!

Vad har du arbetat med efter att du tog examen på EHS? Arbetar du med det ännu idag eller har du ett annat jobb?

Efter min examen sökte jag flera tjänster inom ideellt arbete samt för organisationer som arbetade med barns-/kvinnors rättigheter. Konkurrensen var hård och det räckte tyvärr aldrig ända fram så jag började arbeta inom socialtjänsten som biståndshandläggare. Efter något år bytte jag till mitt nuvarande arbete som försäkringsutredare.

Vad är roligast med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb (förutom mina härliga kollegor) är möjligheterna för utveckling! Att jag hela tiden måste införskaffa mig nya kunskaper och hålla mig uppdaterad med aktuell lagstiftning. Jag gillar att det är ett så dynamiskt arbete med omväxlande arbetsuppgifter.

Vad är det viktigaste du tagit med dig från EHS in i arbetslivet?

Jag tänker att jag har med mig många kunskaper och erfarenheter som jag använder i arbetslivet på en lite mer abstrakt nivå. Men för att försöka konkretisera det litegrann så har jag haft stor nytta av att under min tid på EHS ha utvecklat min analytiska förmåga, att förstå samhällsfenomen ur olika perspektiv och framförallt att ha tränats i det juridiska hantverket.

Har ditt arbete gett dig någon oväntad erfarenhet och/eller kunskap?

Jag vet inte om den är så oväntad, men jag tycker alltid det är oerhört frustrerande att inse hur många människor som hamnar i kläm när en arbetar utifrån lagstiftning eftersom det då många gånger blir en väldigt fyrkantig handläggning. Att det inte finns något utrymme för att göra lite mer individuella bedömningar.

Har du några tips och råd till EHS-studenter som ska ut i arbetslivet?

Stressa inte med att jaga ditt drömjobb direkt efter examen. Och känn dig inte nedslagen om du börjar arbeta med något som inte känns som att det är ett rakt spår mot din framtidsdröm. Jag hade jättehöga förväntningar på mig själv efter examen och blev ganska besviken när jag försökte navigera mig genom ett tufft område på arbetsmarknaden. Tänk att alla erfarenheter är positiva och lärorika och kan ta dig ett steg närmre drömjobbet!