Somayeh Cardeijn

Vägen till EHS, utbildning och yrkeskarriär

Vilket program läste du på EHS?

Jag läste en master inom mänskliga rättigheter

Varför valde du att läsa på EHS?

För att det var Sveriges första högskola som startade en utbildning inom MR och att skolan låg i sthlm vilket passade mig utmärkt. Ett tillägg är att det är en liten skola som jag uppskattade mycket då det blir mer personligt och jag fick bättre kontakt med lärarna.

Vad var roligast under studieperioden på EHS?

Lärarna och ämnena var roliga och intressanta under utbildningen. Jag uppskattade i synnerhet alla PM vi hade varje vecka, det slipade mig mycket plus att det var ett superkul sätt att lära sig utmanande frågeställningar på.

Vad skrev du din uppsats om?

Jag skrev om ”Rättvis Omställning” därför att vi befinner oss i en tid där mycket i världen ska ställas om till att bli mer klimatvänligt. Jag såg att olika viktiga hållbarhetsfrågor som klimat och MR kom att krocka. Jag ville undersöka hur de Globala Hållbarhetsmålen kan samverka istället för att vi skapar ett scenario där det ena blir på bekostnad av det andra.

Vad har du arbetat med efter att du tog examen på EHS?

Jag började arbeta på en ideell organisation med bland annat Corporate Social Responsibility (CSR). Efter sex månader bestämde jag mig att starta min egen verksamhet och ta mitt certifikat som hållbarhetsstrateg. Anledningen var enkel, jag ville arbeta i en kontext där jag hade mer påverkan än i min tidigare anställning.

Vad är roligast med ditt jobb?

Det roligaste med mitt arbete är att få arbeta brett och djupt, att aldrig vara fullärd och alltid vara öppen för nya sätt att arbeta på. Som egenföretagare gör jag det mesta själv bortsett från redovisningen, där brukar jag ta in en ekonom som gör arbetet åt mig. Arbetet som hållbarhetsstrateg är ett ständigt pussel, t.ex. vad ska prioriteras i kontext A jämfört med kontext B. Hur jag nyanserar kan ha en avgörande roll i varje projekt, dvs detaljerna är viktiga såväl som en god struktur och ett bra ramverk. Att zooma ut och zooma in för att få med en helhetsbild är roligt och ibland känner jag mig som en konstnär med pennan istället för penseln. Varje drag och ord gör sin sak i ett projektarbete.

Vad är det viktigaste du tagit med dig från EHS in i arbetslivet?

En viktig del av utbildningen som jag tagit med min in i arbetslivet har bland annat varit att tro på min förmåga i att ta mig fram i en djungel med kunskap och forskning och att kunna vrida och vända på utmanande sakfrågor, det har varit en stor nyckelfaktor i mitt arbete.
Exempel på detta var hur kurserna var upplagda samt de uppgifter vi fick under utbildningen som gav mig det självförtroende jag nu har nytta av i mitt arbete. Alla PM-tillfällen vi hade varje vecka och på det sätt vi fick redovisa för vår sak och argumentera, det har gett mig viktiga verktyg.

Har ditt arbete gett dig någon oväntad erfarenhet och/eller kunskap?

En riktigt oväntad erfarenhet var att Covid19 utbröt och strax innan det sa jag upp mig från den anställningen jag hade. Kunskapen och erfarenheten blev att allt går, till och med att starta eget och få verksamheten att gå bra under mindre bra omständigheter. Även erfarenheten av att driva eget företag vilket kräver att sätta sig in i ekonomi, strategi och hur du marknadsför dig själv på ett bra (autentisk) sätt. Att veta ens egna värde i tid, energi och pengar, dvs hur mycket jag bör ta betalt och vilka projekt som är värd ens tid.

Har du några tips och råd till EHS-studenter som ska ut i arbetslivet?

Tips till studenterna är att de bör vara redo att bryta ny mark, världen förändras till stor del exponentiellt i och med digitaliseringen. Fastna inte i de gamla klassiska arbetssätten. Tips skulle vara att våga utforska hur en kan arbeta och bidra till en bättre värld mer än att ”bara” söka sig till exempelvis statliga myndigheter. Idag finns det fler och fler företag som söker just den kunskap du besitter. Min övertygelse är att vi som läst och läser MR och som vill göra skillnad genom vårt arbete behöver tänka utanför boxen när det kommer till hur vi kan skapa en positiv förändring och rättvisa för fler på jorden. Jag visste tillexempel att jag skulle starta en egen verksamhet för att skapa förändring snabbare. Förändring och utveckling hänger till stor del på vår egen inre resa och för att utveckla världen utanför oss själva behöver vi också våga testa nya sätt att arbeta på.