Konfirmandarbete för vår tid

Teologiska högskolan Stockholm erbjuder en kvalificerad fortbildning kring konfirmandarbete. Kursen vänder sig till medarbetare i Svenska kyrkan. Den sträcker sig över två terminer och ger möjlighet att examineras för 15 högskolepoäng i teologi. Stift eller andra organisationer som är intresserade att erbjuda sin personal denna fortbildning är välkomna att kontakta oss för mer information.

Målgrupp

Kursen riktar sig till medarbetare knutna till konfirmandarbetet i stiftens församlingar såsom präster, församlingspedagoger, diakoner och musiker. Det är en fördel om samtliga medarbetare har möjlighet att samtidigt gå kursen eftersom den då tydligare kan bidra till reflektion och förändring på hemmaplan.

Innehåll

Kursen behandlar konfirmandarbete i Svenska kyrkans lutherska tradition och dess utmaningar, såsom globalisering och kulturell och religiös mångfald. Konfirmationens teologi och pedagogik är centrala moment i kursen. Kursen erbjuder verktyg att använda Bibelns texter i reflektion kring kristen tro. Vi studerar de kontextuella förutsättningarna idag med särskilt avseende på unga människors livsvillkor och värderingar samt den egna trons betydelse och relation till det konkreta församlingsarbetet.

Upplägg

Kursen löper över två terminer och bygger på föreläsningar, litteraturstudier, enskilda arbeten, samtal och egen reflektion. Föreläsarna i kursen representerar både akademi och kyrka, teori och praktik.

Behörighetskrav och ansökan

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt minst två års arbetslivserfarenhet från Svenska kyrkan på heltid, eller motsvarande, samt anställning i någon församling i Svenska kyrkan. En ansökan om att gå kursen sänds in till respektive stift. Efter godkännande från stiftet kan den som önskar ta poäng inom ramen för kursen sända en ansökan till Teologiska högskolan Stockholm.

Kurskostnad

Kursen finansieras av respektive stift och församling. Kostnadsfördelningen mellan stift och församling avgörs av respektive stift. Kontakta den i stiftet som är ansvarig för konfirmandfrågor angående detta.
Kurskostnaden täcker kursdeltagande samt fika och kvällsmat de två dagar då man möts. Vid EHS finns möjlighet för den enskilde att själv bekosta lunch de båda kursdagarna.

Medverkande är bland andra:

  • Petra Carlsson, docent i Systematisk teologi och präst i Svenska kyrkan
  • Rikard Roitto, docent i Nya testamentet
  • Åke Viberg, docent i Gamla testamentet