Introduktion till ortodox teologi

I programmet Introduktion till ortodox teologi studerar deltagarna tillsammans med studenter på det fyra år långa pastoral-pedagogiska programmet under deras första år. Det består av universitetsstudier (30 hp) och folkhögskolestudier (Kristen/pastoral bildning). På detta sätt får deltagare som ännu inte känner sig redo eller kan ta sig an ett helt kandidatprogram möjligheten att utforska teologi både som en akademisk disciplin och som livsstil.

Studierektor: Johan Andersson, johan.andersson@ehs.se
Längd: 1 år, 30 hp
Undervisningstyp: Campus
Studietakt: Heltid (100 %)
Undervisningstid: Dagtid samt vissa helger och kvällar
Undervisningsspråk: Engelska
Studieplats: Campus Södertälje
Ansökan: Ansök via www.universityadmissions.se eller www.antagning.se. (fr o m 15 mars)

Eftersom studierna i programmet är samma som de som studenter på det fyra år långa programmet tar kan deltagarna i slutet av året, om de vill, smidigt ansluta sig till pastoral-pedagogiska programmet.

Alternativt tillåter många humanistiska program överföringen av valbara poäng, vilket betyder att studenterna i vissa fall kan tillgodoräkna poängen från detta program som valbara poäng någon annanstans.

Som en fristående ett-års introduktion till studier av Östkyrklig tradition och ortodoxt liv och tradition kommer programmet fördjupa deltagarnas kunskap och förståelse och utrusta dem för att spela en större roll i kyrkolivet.

Behörighetskrav

Se Behörighetskrav Avdelningen för Östkyrkliga studier (på engelska)