Ikoner: konst och teologi

Ikoner är ett av Östkyrkans och den ortodoxa trons mest karakteristiska uttryck. I detta specialprogram undersöks ikonernas historia och teologi, samt deras visuella och estetiska egenskaper, både de traditionella och de samtida. Utöver detta kommer studenterna ha möjlighet att lära sig om bildteoriers utveckling och vilka stilistiska egenskaper som kristen konst har i de västerländska och österländska traditionerna. Studenterna kommer även få studera relationen mellan traditionella former av ikonmålning och några av de mest ikoniska rörelserna inom modern och avant-garde konst.

Studierektor: Johan Andersson, johan.andersson@ehs.se
Längd: 1 år, 30 hp
Undervisningstyp: Distans
Studietakt: Deltid (50%)
Undervisningsspråk: engelska
Ansökan: Ansök via www.universityadmissions.se eller www.antagning.se (fr o m 15 mars)

Kurser i programmet:

  • Christian Art, East & West I, 7.5 hp
  • Christian Art, East & West II, 7.5 hp
  • Theology of Icons, 7.5 hp
  • Iconology, 7.5 hp

Behörighetskrav

Se Behörighetskrav Avdelningen för Östkyrkliga studier (på engelska)

Kursavgifter

Se Studieavgifter