Ekumeniska akademin vid Enskilda Högskolan Stockholm

Ekumeniska akademin vid Enskilda Högskolan Stockholm

Uppstart 2025

Ekumeniska akademin vid EHS är ett forum för teologisk reflektion kring ekumeniken. 

Ekumenik är ett litet men växande ämne inom teologin i Sverige idag. Ekumeniska akademin vid EHS vill främja ämnets utveckling genom samtal, reflektion och analys. Det sker bland annat genom seminarier, kurser och konferenser. Våra träffar ger möjlighet att möta och samtala med personer som har ett yrkesliv, engagemang eller forskarerfarenhet på det ekumeniska fältet.  

Ekumeniska akademin riktar sig till studenter, lärare, forskare och alla som är intresserade av fördjupande samtal om ekumeniken i Sverige och den världsvida kyrkan. På våra träffar lär vi känna den ekumeniska rörelsen på hemmaplan och internationellt, fördjupar oss i ekumenisk teologi och diskuterar den ekumeniska dialogens möjligheter och utmaningar. 

Träffarna sker dels på EHS campus i Bromma, dels digitalt.

Ekumeniska akademin startar upp i början av det ekumeniska märkesåret 2025. Programmet kommer att publiceras på denna hemsida. 

Välkomna!


Ekumeniska akademin administreras av Ämneskollegiet för Kyrkohistoria med missionsvetenskap och ekumenik samt Praktisk teologi med beteendevetenskap vid EHS. För att ta del av Ekumeniska akademins verksamhet och få inbjudan till kurser och seminarier, anmäl dig till vår maillista. 

Kontaktperson är Sara Gehlin, sara.gehlin@ehs.se

Kommande evenemang:
Ekumeniska sommarakademin 2025