De ortodoxa traditionernas liv och tro

Programmet introducerar de ortodoxa kyrkornas liv, tro och praktik. Ramverket för programmet är menat att vara modulär och ger möjlighet att studera två kurser parallellt, motsvarande halvtidsstudier (50%), eller en kurs i taget på 25%, för att tillgodose behoven hos de som önskar integrera sina studier med andra livsåtaganden.

Studierektor: Johan Andersson, johan.andersson@ehs.se
Längd: 1 eller 2 år, 30 hp
Studietakt Deltid (25%–50%)
Undervisningstyp: Distans
Undervisningsspråk: Engelska
Ansökan: Ansök via www.universityadmissions.se ellerwww.antagning.se. (fr o m 15 mars)

Varje år erbjuds nya kurser inom programmet, vilket ger deltagarna möjligheten att, om de vill i och med att nya moduler erbjuds, fortsätta studera kurser utöver programmets inledande år. Introduktionsmodulen ges varje höst och är menad att vara en naturlig utgångspunkt för vem som helst som vill bekanta sig med ortodoxt liv och tro. De kurser som hittills erbjudits har behandlat teman så som liturgi, historia, troslära, klosterväsen och spiritualitet, samt samtida kyrkoliv och de utmaningar som uppstår från att vara en del av ett samtida västerländskt samhälle. Som andra folkhögskolekurser är betoning i kursen på att lära sig genom diskussioner om teman och litteratur och att dela med sig av erfarenheter tillsammans i en lärande gemenskap.

Kurser i programmet:

  • Orthodox faith: An Introduction, 7.5 credits
  • Orthodox faith: Dogma and History, 7.5 credits
  • Orthodox faith: Asceticism and Monasticism, 7.5 credits
  • Orthodox faith: Contemporary Life, 7.5 credits

Behörighetskrav

Se Behörighetskrav Avdelningen för Östkyrkliga studier (på engelska)

Cost of study

If you are a Swedish citizen, or a citizen of an EU / EEA country or Switzerland and you have a residence permit for Sweden, you do not have to pay tuition fees. If you are an international student coming from another country, you must pay tuition fees, see Fees & Finance