Maya af Geijerstam

Vägen till EHS, utbildning och yrkeskarriär

Vilket program läste du på EHS?

Masterexamen i mänskliga rättigheter.

Varför valde du att läsa på EHS?

Jag letade efter en högskola som erbjöd ett masterprogram i Mänskliga Rättigheter i Stockholm. EHS blev ett självklart val för mig efter att jag läste på om programmets uppbyggnad med fokus på kunskaper och färdigheter om hur mänskliga rättigheter berör områden inom juridisk, historia, filosofi och samhällsvetenskap. Det fanns också möjlighet till att läsa praktikkursen efter masterexamen vilket jag tyckte kändes väldigt givande.

Vad var roligast under studieperioden på EHS?

Att få en utbildning av kunniga lärare inom de ämnen jag brinner för, att lära känna nya människor med samma intressen, och att diskutera med klasskamrater och inspirerande lärare i ett öppet och välkomnande klimat!

Vad skrev du din uppsats om?

Jag skrev om rätten till vård för sexualbrottsutsatta. Jag ville både förstå och lära mig mer om sexualbrottsutsattas rättigheter, eftersom vården för denna grupp brister både i Sverige och över hela världen.

Vad har du arbetat med efter att du tog examen på EHS?

I samband med att jag skrev min uppsats så kom jag i kontakt med WONSA – world of no sexual abuse. WONSA är en ideell organisation som genom behandling, forskning och utbildning arbetar för en värld utan sexuella övergrepp. Efter att jag skrivit min uppsats så gjorde jag min praktik på WONSA, sedan jobbade jag kvar som volontär och idag är jag generalsekreterare.

Vad är roligast med ditt jobb?

Att jag får vara med och kämpa för att sexualbrottsutsatta ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda, att varje dag utvecklas och lära mig nya saker, och att jobba med kloka, roliga och inspirerande människor.

Vad är det viktigaste du tagit med dig från EHS in i arbetslivet?

Den kunskapen och de insikter jag fick under perioden när jag skrev min uppsats, vilket ledde mig till att hitta en organisation där jag kan fortsätta utvecklas och arbeta med mänskliga rättigheter i praktiken.

Har ditt arbete gett dig någon oväntad erfarenhet och/eller kunskap?

Att det finns skonsamma och effektiva metoder för att behandla skador efter sexuella övergrepp, vilket möjliggör läkning, jämställdhet och hopp. Det som jag inte väntade mig var att dessa metoder, som är baserade på ett människorättsbaserat arbetssätt fortfarande är så svåra att sprida och göra tillgängliga, i Sverige.

Har du några tips och råd till EHS-studenter som ska ut i arbetslivet?

Jag tycker det var otroligt värdefullt att göra praktik, vilket var ett tillval när jag läste masterprogrammet.