Studieplan från hösten 2020

Studieplan från hösten 2020 för kandidatprogram i mänskliga rättigheter (MR) 180 hp.

Fullbordat program leder till en kandidatexamen i mänskliga rättigheter, 180 högskolepoäng. De flesta kurserna inom programmet ges på halvfart, vilket innebär att två kurser läses parallellt under största delen av programmet.

Kursbeskrivningar finns i Kurskatalog mänskliga rättigheter 2020-2021

År 1

Hösttermin

aug-oktMR176Mänskliga rättigheter och filosofi, 7,5 hp
 MR172Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder, 7,5 hp
nov-
jan
MR177Mänskliga rättigheter och demokrati, 7,5 hp
 MR178
Funktionshinder och mänskliga rättigheter, 7,5 hp

Vårtermin

jan-marsMR281Religions- och övertygelsefrihet, 7,5 hp
 MR290Kvinnor och mänskliga rättigheter, 7,5 hp
april-juniMR283Yttrande- och tryckfrihet. 7,5 hp
 MR284
MR175
Programstudenter väljer en av följande två kurser:
Barnets rättigheter
, 7,5 hp
The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities, 7,5 hp

År 2

Hösttermin

aug-oktMR285Mänskliga rättigheter – en kritisk analys, 7,5hp
 MR286Asyl- och flyktingrätt, 7,5hp
nov-janMR287Rasism och diskriminering, 7,5hp
 MR288Klimatförändring och mänskliga rättigheter, 7,5hp

Vårtermin

jan-marsMR289
MR252
Fred, konflikt och religion, 7,5hp
Uppsatsarbete, 7,5 hp
april-juniMR371Internationell humanitär rätt, 7,5hp
 MR372Mänskliga rättigheter, teknologi och övervakning, 7,5hp

År 3

Hösttermin

aug-okt   MR373Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter, 7,5hp
 MR347Metod mänskliga rättigheter, 7,5hp
nov-janMR351Examensarbete mänskliga rättigheter, 15hp

Vårtermin

jan-juniMR392Praktikkurs, mänskliga rättigheter, 30hp
Alternativ till praktikkurs:
30hp mänskliga rättigheter och/eller andra relevanta ämnen, ex. juridik, statskunskap, teologi/religionsvetenskap