Praktikkurs, mänskliga rättigheter, 30 hp

Praktikkursen ingår som valbar kurs under sista vårterminen av kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter. Under höstterminen ges praktikkursen också som fristående kurs. Studenten själv förväntas vara aktiv och söka efter praktikplats, men vi förmedlar gärna tips och annonser.

Hösttermin:5MR394 fristående kurs, söks på Antagning.se senast den 15 april.
Kursbeskrivning HT 2021
Vårtermin:5MR392 endast för studenter på kandidatprogrammet, anmäls till studievägledaren.
Kursbeskrivning VT 2021
Förkunskapskrav:Mänskliga rättigheter 120 hp alt. magisterexamen eller masterexamen i mänskliga rättigheter.

Hur många veckor omfattar praktiken?

 • Praktiken ska omfatta 18-20 veckor varav sammantaget 2 veckor (10 arbetsdagar) ska avsättas för författande av praktikrapport. Praktiken ska göras på heltid.

Var kan jag praktisera?

 • Praktik kan göras inom folkrörelser, myndigheter, organisationer eller företag. Praktiken ska ha en tydlig koppling till mänskliga rättigheter.
 • Praktik kan göras utomlands. Då gäller UD:s rekommendationer om vilka länder det går att resa till. Tänk på att börja förbereda i god tid för praktik utomlands.
 • Det ska finnas en kontaktperson vid praktikplatsen som ansvarar för introduktion, arbetsledning, kontakter med EHS, närvarouppföljning samt ett avslutande skriftligt omdöme om praktikanten.
 • Praktikplatsen måste godkännas av kursledaren på EHS, se under ”Kontaktpersoner på EHS” längre ner på sidan.

Får jag lön under praktiken?

 • Nej praktikplatsen ska inte vara avlönad. Praktikkursen är studiemedelsberättigad.

Vad innebär det att praktikterminen är en kurs?

 • Du måste bli antagen till praktikkursen och registrera dig. Registreringsperiod framkommer av antagningsbesked resp meddelande från studievägledare till programstudenter.
 • Under terminen ingår tre tillfällen med obligatoriska seminarier på EHS. Dessa schemaläggs i god tid före kursstart
  – ett introduktionsseminarium under första veckan
  – ett seminarium i mitten av terminen
  – ett avslutande seminarium under sista veckan med presentationer av praktikrapporter
 • Länk till schemasidan

Att söka praktikplats

Börja söka praktikplats i god tid. Här finns några tips (länkar) på generella söksidor eller listor på organisationer:

Att göra före kursstart

 • I samband med antagning får du instruktioner för inloggning på kurshemsida i Canvas. På kurshemsidan finns mer information och där kommunicerar också kursledaren med er deltagare. Tänk på att skaffa eduID i god tid så att du kan logga in på kurshemsidan i tid.
 • Gör klart med praktikplats och handledare. Se till att kontraktet upprättas mellan dig och arbetsplatsen under första, senast andra arbetsveckan. Mallen finns på kurshemsidan i Canvas. Kontraktet skickas till kursadministrator@ehs.se
 • Se till att praktikplatsen känner till tidpunkterna för ovanstående seminarier samt att författandet av rapporterna ingår som en del av praktiken.
 • Läs praktiskt information som finns på kurshemsidan i Canvas
 • Boka in de tre obligatoriska seminarierna på EHS
 • Boka in arbetstid för att författa praktikrapporterna (delrapport och slutrapport)
 • Här finns ytterligare information om det praktiska kring praktikkursen

Kontaktpersoner på EHS

Kursledare och kontaktperson på EHS: Anneli Winell, anneli.winell@ehs.se

Antagningsfrågor: Tijana Todorovic, tijana.todorovic@ehs.se