Kursplan för Praktikkursen, 5MR392

Praktikkursen ges under sista vårterminen av kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter. Praktikkursen kan också sökas till under höstterminen.

Hösttermin:5MR392, söks på antagning.se under perioden 15 mars till 15 april.
Förkunskapskrav: Mänskliga rättigheter 120 hp alt. magisterexamen eller masterexamen i mänskliga rättigheter.
Kursbeskrivning HT 2022
Vårtermin:5MR392, studenter på kandidatprogrammet registrerar sig hos kursläraren, läs instruktionerna i Canvas.
Kursbeskrivning VT 2022

Information om praktikkursen för studenter på Kandidatprogrammet i Mänskliga Rättigheter

Du som går på Kandidatprogrammet i Mänskliga Rättigheter läser Praktikkursen under vårterminen. Tänk på att börja söka praktik i god tid. Läs instruktioner, tips och råd i Canvas.

Information om Praktikkursen som fristående kurs

Har du läst på magister- (60 hp) eller masterprogrammet (120 hp) i Mänskliga Rättigheter på master/magisternivå eller om minst 120 hp på grundnivå, kan söka till Praktikkursen.

Du söker till kursen via antagning.se under perioden 15 mars- 15 april.

Kursplan för Praktikkursen, 5MR392/5MR394

Kursen syftar till tillämpande av moment av tidigare studier inom mänskliga rättigheter i en konkret arbetssituation. Kursen innehåller problemidentifikation, analys och åtgärd, samt den mottagande arbetsplatsens interna överväganden och motiv för olika insatser.

Efter kursen förväntas studenten:

 • ha förmåga att omsätta kunskaper om mänskliga rättigheter i praktisk verksamhet inom det civila samhället, en myndighet, en ideell organisation eller motsvarande
 • kunna muntligen och skriftligen analysera och redogöra för sina erfarenheter från praktiken
 • självständigt och kritiskt kunna redogöra för ett relevant tema under praktiktiden

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd

Examinationsformer

 • PM (deltidsrapport och slutrapport)
 • Seminarier (2 seminarier)

Närvarokrav

För fullgjord kurs krävs närvaro vid kursens två seminarietillfällen. Om studierna sker i samband med utlandspraktik kan viss obligatorisk närvaro kompenseras på annat sätt, i enlighet med beslut av kursansvarig. Vid utebliven närvaro kommer studenten få komplettering.

Anmälan

Läs mer om Praktikkursen som fristående kurs och anmäl dig HÄR.
Information om praktikkursen på kandidatprogrammet lämnas av ansvarig lärare.

Vad behöver jag göra före kursstart?

 • Om du har sökt Praktikkursen som fristående kurs kommer du i samband med antagning få instruktioner för inloggning på kurshemsida i Canvas. På kurshemsidan finns mer information och där kommunicerar också kursledaren med er deltagare. Tänk på att skaffa eduID i god tid så att du kan logga in på kurshemsidan i tid.
 • När du har fått en praktikplats ska du se till att avtal upprättas mellan dig och arbetsplatsen. Avtalet ska upprättas helst innan start på praktiken, men senast under första arbetsveckan. Mallen för avtal finns på kurshemsidan i Canvas. Det påskrivna avtalet laddas upp i Canvas.
 • Ska du praktisera utomlands se till att ordna med försäkring och läs alltid UD:s reserekommendationer.
 • Se till att meddela praktikplatsen att du har obligatoriskt närvaro på 2 seminarier samt att författandet av rapporterna ingår som en del av praktiken.
 • Läs praktisk information som finns på kurshemsidan i Canvas
 • Läs nedan FAQ om Praktikkursen för mer information

FAQ om Praktikkursen (på kandidatprogrammet och som fristående kurs)

Praktiken ska omfatta 18-20 veckor på heltid (100%). Under praktiken ska du kunna avsätta tid från praktiken för att delta på 2 seminarier och lämna in en deltidsrapport samt en slutrapport.

Praktikplatsen ska inte vara avlönad. Praktikkursen är studiemedelsberättigad.

Praktik kan göras inom folkrörelser, myndigheter, organisationer eller företag. Praktiken ska ha en tydlig koppling till mänskliga rättigheter.

På praktikplatsen ska det ska finnas en kontaktperson (handledare) som ansvarar för introduktion, arbetsledning, kontakter med EHS, närvarouppföljning samt ett avslutande skriftligt omdöme om praktikanten.

Praktikplatsen måste godkännas av EHS.

Praktik kan också göras utomlands. Då gäller UD:s rekommendationer om vilka länder det går att resa till. Tänk på att börja förbereda i god tid för praktik utomlands. Tänk också på att ordna med försäkring innan avresa. Kontakta kursansvarig HÄRoch meddela att du planerar att praktisera utomlands.

Under kursen ingår två tillfällen med obligatoriska seminarier på EHS. Dessa schemaläggs i god tid före kursstart
– ett introduktionsseminarium under första veckan
– ett avslutande seminarium under sista veckan med presentationer av praktikrapporter

Under kursens gång ska du också lämna in en deltidsrapport och en slutrapport.

Om du väljer att praktisera utomlands, kan du istället få komplettera med PM om du inte har möjlighet till att närvara på seminarierna.

Börja söka praktikplats i god tid. Du som student ansvarar själv för att hitta en praktikplats. Vanligtvis börjar utlysningen av praktikplatsen redan i augusti.

Här finns några tips (länkar) på generella söksidor eller listor på organisationer:
FUF, Föreningen för utvecklingsfrågor, har ett praktikantprogram
Globalportalen
Praktik på Utrikesdepartementet
Praktik på utrikesförvaltningen
Regeringskansliet
Praktikplats.org
MR fonden brukar utlysa praktikplatser, men har även en kunskapsbank där du kan finna listor på organisationer och myndigheter
Amazon Watch Sverige
Delegationen för Migrationsstudier (DELMI)
Röda korset
Diakonia
CONCORD

Börja förbereda din ansökan till praktikplats i god tid. Ett personligt brev och CV ska beskriva din utbildning, arbetslivserfarenhet och intressen på ett sätt som visar att du är den perfekta kandidaten för praktikplatsen. Behöver du tips på hur du skriver personligt brev och CV kan du använda dig av material som finns i Canvas.

Om praktikplatsen inte har egna avtal kan du använda dig av EHS mall för avtal som finns publicerad på kursen i Canvas. Om du har fått praktik innan kursstart kan du mejla kursledaren för att få avtalet skickad till dig. Kontakta kursledaren HÄR.

Om du inte studerar på Kandidatprogrammet i Mänskliga Rättigheter på EHS, men läser programmet vid annan högskola/universitet så kan du söka till EHS för att läsa praktikkursen. Du behöver uppfylla behörighetskraven som är;

 • Läst mänskliga rättigheter och har minst 150 hp
 • Klarat av kursen Examensarbete kandidatprogrammet, mänskliga rättigheter
 • Sökt till kursen Examensarbete kandidatprogrammet, mänskliga rättigheter på EHS och blir godkänd på kursen
  För mer information kontakta studierektorn.

Kontaktperson på EHS

Kursledare och kontaktperson på EHS: : Tijana Berselius, mrd@ehs.se

Antagningsfrågor: mrd@ehs.se