Kandidatprogram i mänskliga rättigheter

Mänskliga Rättigheter är ett utvecklande och givande studieområde som leder till en mängd av karriärmöjligheter i såväl Sverige som internationellt.

Om programmet

Namn: Kandidatprogrammet i Mänskliga Rättigheter
Nivå: Grundnivå, första cykeln
Omfattning: 180 högskolepoäng
Längd: 3 år heltidsstudier, 100%
Plats: Campus Bromma
Undervisningsspråk: Svenska

Period för anmälan: Anmäl dig till programmet under perioden 15 mars – 15 april.
Anmälningskod: EHS-MRKAN
Länk till anmälan: Anmäl dig via, antagning.se

Kandidatprogrammet i Mänskliga Rättigheter kombinerar juridiska, filosofiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på mänskliga rättigheter och ger en bred samhällsvetenskaplig- och humanistisk grundutbildning som öppnar för många olika karriärvägar.

Efter programmet får studenten;

  • bred och djup kunskap om mänskliga rättigheter som idé, rättsligt ramverk och samhällsfenomen;
  • god förmåga att inhämta, analysera och presentera information om aktuella frågor med relevans för mänskliga rättigheter;
  • vara förberedd på att arbeta självständigt och professionellt med frågor om mänskliga rättigheter.

Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet för högskoleutbildning. Mer information finns HÄR.
  • Sökande kan också meritera sig genom akademiska betyg och praktisk erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter. Det innebär att du söker till utbildningen med reell kompetens. Läs mer HÄR. Vid ansökan om reell kompetens kontakta studierektor.
  • Student kan antas till senare delar av programmet efter särskild ansökan under förutsättning att de då aktuella förkunskapskraven är uppfyllda.

Om du har tidigare högskolepoäng från EHS kommer du att få förtur vid ansökan till Kandidatprogrammet.

Varför ska jag läsa programmet?

Kandidatprogrammet i Mänskliga Rättigheter är till för dig som vill utveckla de kunskaper och verktyg som behövs för att arbeta professionellt med några av vår tids största samhällsutmaningar.

Genom djuplodande kurser om aktuella teman får du som student en bred kunskap om mänskliga rättigheter som idé, rättsligt ramverk och samhällspraktik och utvecklar din förmåga att inhämta, analysera och presentera information om komplexa samhällsfenomen.

Examen

Programmet leder till en Kandidatexamen i Mänskliga Rättigheter, 180 hp. Engelska: Bachelors degree in Human Rights, 180 ECTS.

Karriärmöjligheter

Arbetet med mänskliga rättigheter sker överallt i samhället vilket öppnar för en bred arbetsmarknad efter studierna.

Med en kandidatexamen i mänskliga rättigheter kan du arbeta professionellt med frågor inom exempelvis internationella organisationer (FN och EU), statsförvaltning, frivilligorganisationer, företag, utbildning, religiösa och icke-religiösa samfund, juridik, på kommunal och regional nivå, och många fler.

Utbildningen är också relevant för dig som vill fördjupa eller komplettera annan utbildning såsom filosofi, ekonomi, media och journalistik, juridik, statsvetenskap, etc. Efter examen blir du också behörig till masterstudier i mänskliga rättigheter eller inom andra humaniora och samhällsvetenskapliga områden.

Programstruktur

Kandidatprogrammet omfattar sex terminers heltidsstudier (100%) i mänskliga rättigheter. De flesta kurserna inom programmet ges på halvfart, vilket innebär att två kurser läses parallellt under största delen av programmet. Undervisning sker på svenska förutom kursen 5MR175 The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities, 7,5 hp (50%) som ges på engelska som en del av internationella terminen på EHS. Internationell engelskspråkig termin med såväl svenska som internationella studenter är en del av högskolans expanderande internationella kontakter.

Utförlig beskrivning om respektive kurs och kurslitteratur finns i  KURSKATALOGEN.

ÅR 1
Höstterminen
5MR176 – Mänskliga rättigheter och filosofi, 7,5 hp (50%)
5MR172 – Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder, 7,5 hp (50%)
5MR179 – Mänskliga rättigheter och demokrati, 7,5 hp (50%)
5MR178 – Funktionshinder och mänskliga rättigheter, 7,5 hp (50%)
Vårterminen
5MR281 – Religions- och övertygelsefrihet, 7,5 hp (50%)
5MR290 – Kvinnor och mänskliga rättigheter, 7,5 hp (50%)
5MR284 – Barnets rättigheter, 7,5 hp (50%)
5MR175 – The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities, 7,5 hp (50%)
ÅR 2
Höstterminen
5MR285 – Mänskliga rättigheter – en kritisk analys, 7,5 hp (50%)
5MR286 – Asyl- och flyktingrätt, 7,5 hp (50%)
5MR287 – Rasism och diskriminering, 7,5 hp (50%)
5MR288 – Klimatförändring och mänskliga rättigheter, 7,5 hp (50%)
Vårterminen
5MR289 – Fred, konflikt och religion, 7,5 hp (50%)
5MR252 – Uppsatsarbete, 7,5 hp (50%)
5MR371 – Internationell humanitär rätt, 7,5 hp (50%)
5MR372 – Mänskliga rättigheter, teknologi och övervakning, 7,5 hp (50%)
ÅR 3
Höstterminen
5MR373 – Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter, 7,5 hp (50%)
5MR347 – Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå, 7,5 hp (50%)
5MR351 – Examensarbete för kandidatexamen, mänskliga rättigheter, 15 hp (100%)
Vårterminen
– 5MR392 Praktikkurs, mänskliga rättigheter, 30 hp (100%)

Avgifter

Du som är svensk medborgare, medborgare inom EU/EES länder och Schweiz och du som har uppehållstillstånd i Sverige behöver inte betala studieavgift. Om du är medborgare i länder utanför EU, EEA och Schweiz kommer du troligtvis behöva betala studieavgift, läs mer under Studieavgifter

Praktik

Sista terminen på Kandidatprogrammet består av Praktikkursen 30 hp. Praktikkursen ska omfatta 18-20 veckor och vara oavlönad. Praktiken ska ha en tydlig koppling till mänskliga rättigheter och kan göras inom folkrörelser, myndigheter, organisationer eller företag. Den kan också göras utomlands.  Läs mer om Praktikkursen HÄR

FAQ

Att läsa på högskolan och skaffa sig en högre utbildning ger dig möjlighet att läsa ett intressant ämne som du brinner för och vill arbeta med i framtiden. Utbildningen inom Mänskliga Rättigheter är brett vilket ger dig möjligheten att arbeta inom många områden och arbetsuppgifter.

Om du investerar i en högskoleutbildning kommer du generellt sätt att öka livslönen och flera karriärmöjligheter kommer att öppnas upp. En högskoleutbildning bidrar också till personlig utveckling, möte med nya vänner och berikande kunskaper.

För att du ska kunna antas till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. I antagningssammanhang används ofta begreppet behörighetskrav. Läs mer om behörighetskrav (grundläggande och särskilt behörighet).

Du kan ansöka om studie­medel så fort du har valt en utbildning, du behöver alltså inte ha blivit antagen. Det finns inget sista datum för att ansöka, men du kan bara få studie­medel för fyra veckor bakåt i tiden från den vecka vi får in din ansökan.

Läs mer och ansök om studiemedel på CSN hemsida

Det är vanligt att arbeta vid sidan av studierna. Vi rekommenderar att du fokuserar på studierna i första skedet då det kan bli överväldigande av att plötsligt studera och arbeta samtidigt. På EHS har vi närvarokrav på 80% då studenten behöver vara närvarande på lektioner, seminarier etc. Om du arbetar samtidigt som du studerar och får CSN då är det viktigt att du har koll på CSN:s fribelopp. Fribeloppet är den summa pengar du får tjäna utan att det påverkar din rätt till bidrag. Läs mer på CSN hemsida.

På EHS finns möjlighet till utlandsstudier genom skolans samarbetsavtal och Erasmus+. Om du är intresserad av att studera en termin utomlands ska du kontakta kursadministratören för frågor om befintliga avtal med andra lärosäten. Kontakta också studierektor för att börja förberedelser i god tid.

Du kan välja att åka utomlands för att skriva examensarbete. Det finns även möjlighet till att söka olika stipendier för att skriva uppsats.

Du som upplever hinder i studierna på grund av varaktig funktionsnedsättning/läs- och skrivsvårigheter kan få pedagogiskt stöd i studierna. Ta kontakt med högskolans samordnare redan när du ansöker till ett program eller en kurs om du har behov av stöd. Lär mer HÄR.

Alla kurser som ges inom programmet är campuskurser. EHS erbjuder i vanliga fall inte möjlighet till distansstudier. Distansundervisning har bedrivits under pandemitiden.

Att börja läsa på högskolan skiljer sig en del från gymnasiestudier.

Du tar med dig grunden i studieteknik från gymnasiet. Du kommer behöva utveckla och justera studietekniken där du också lär dig hitta egna vägar och tillvägagångssätt i studier. Genom en högskoleutbildning breddas dina kunskaper och förmågan att kommunicera självständigt i skrift och att använda ett akademiskt språk. Du utvecklar förmågan till att kritiskt behandla och tolka olika texter, genomföra självständiga analyser och diskussioner.  

Du får också ta mycket eget ansvar och tid till självstudier med ett visst närvarokrav och obligatorium.

Enskilda Högskolan Stockholm (EHS) är en av de främsta institutionerna i norra Europa inom teologi och mänskliga rättigheter. På skolan möter du några av landets främsta lärare och akademiker inom mänskliga rättigheter, varav flera är internationellt erkända experter inom sina områden. Undervisningen utmanar dig och låter dig fördjupas inom de områden som studeras. Dina perspektiv utökas och du får möjlighet att förstå dessa ämnen så att du kan söka svar på de frågor som de väcker.

Några meningar från våra tidigare studenter:

” Först och främst finns det en fantastisk kunskap inom EHS, jag slutar aldrig förundras över elever och lärare och deras brinnande intresse i viktiga frågor som rör just mänskliga rättigheter.” /Erla

”Att avståndet mellan studenter och ledning är litet i och med skolans storlek. Det är enkelt att få kontakt med rätt person och få hjälp eller stöttning om man undrar över något.” /Julia

” Fantastiska lärare. Bra storlek på klassen som ger bra utbyte. Aktuella ämnen.”/Evelina

Utbildningsansvarig: Johanna Ohlsson, johanna.ohlsson@ehs.se
Studierektor: Tijana Berselius mrd@ehs.se

More information in English is available here

Studenter berättar

Vägen till EHS, utbildning och yrkeskarriär