Kandidatprogram i mänskliga rättigheter

Kandidatprogrammet kombinerar juridiska, filosofiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på mänskliga rättigheter och ger en bred samhällsvetenskaplig- och humanistisk grundutbildning som öppnar för många olika karriärvägar i såväl Sverige som internationellt.

Genom djuplodande kurser om aktuella teman får du som student en bred kunskap om mänskliga rättigheter som idé, rättsligt ramverk och samhällspraktik och utvecklar din förmåga att inhämta, analysera och presentera information om komplexa samhällsfenomen.

Varför ska jag läsa det här programmet?

Våra utbildningar i mänskliga rättigheter och demokrati är till för dig som vill utveckla de kunskaper och verktyg som behövs för att arbeta professionellt med några av vår tids största samhällsutmaningar.

Resultat

  • bred och djup kunskap om mänskliga rättigheter som idé, rättsligt ramverk och samhällsfenomen;
  • god förmåga att inhämta, analysera och presentera information om aktuella frågor med relevans för mänskliga rättigheter;
  • vara förberedd på att arbeta självständigt och professionellt med frågor om mänskliga rättigheter;

Programstruktur

Kandidatprogrammet omfattar sex terminers studier i mänskliga rättigheter.

Under den första terminen ges grundläggande kurser om mänskliga rättigheter och demokrati, som begrepp, samt som social, politisk och juridisk praxis.

Därefter följer en ämnesmässig progression fram till termin fem som avslutas med en kandidatuppsats om 15 högskolepoäng.

Sista terminen består av en praktikkurs. Praktikkursen kan bytas ut mot studier i relevanta ämnen vid EHS eller vid andra lärosäten.

Praktik

Den  sjätte terminens praktikkurs ska omfatta 18-20 veckor och du som student förväntas vara aktiv och själv söka efter praktikplats.

Praktiken ska ha en tydlig koppling till mänskliga rättigheter och kan göras inom folkrörelser, myndigheter, organisationer eller företag. Den kan också göras utomlands.

Examen

Programmet leder till en kandidatexamen i mänskliga rättigheter, 180 hp.

Behörighetskrav

Se behörighetskrav för Mänskliga rättigheter.

Anmälan

Anmälan sker senast den 15 april 2021 på Antagning.se
Anmälningskod: EHS-MRKAN https://www.antagning.se/se/search?period=12&freeText=MRKAN

Avgifter

Du som är svensk medborgare, medborgare inom EU/EES länder och Schweiz och du som har uppehållstillstånd i Sverige behöver inte betala studieavgift. Om du är medborgare i länder utanför EU, EEA och Schweiz måste du betala studieavgift, se Studieavgifter

Karriärmöjligheter

Kandidatprogrammet är till för dig som vill arbeta professionellt med frågor om mänskliga rättigheter inom exempelvis organisationer, statsförvaltning, företag, utbildning eller religiösa samfund.

Utbildningen är också relevant för dig som vill fördjupa eller komplettera annan utbildning såsom filosofi, ekonomi, journalistik, juridik eller statsvetenskap. Utbildningen riktar sig till såväl den som vill arbeta i Sverige som internationellt.

Utbildningsansvarig: Linde Lindkvist, fil. dr, biträdande rektor, linde.lindkvist@ehs.se
Studievägledare: Tijana Berselius, mrd@ehs.se
Ansökan: Du ansöker via www.antagning.se.
Längd: 3 år (heltid) 180 hp
Undervisningstyp: on-campus
Studietakt: heltid
Undervisningstid: dagtid
Undervisningsspråk: svenska
Studieplats: Campus Bromma

Studenter berättar

Vägen till EHS, utbildning och yrkeskarriär