Kandidatprogram i mänskliga rättigheter

Kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter är för dig som har ett
stort samhällsintresse och vill arbeta med frågor som diskriminering och likabehandling, eller exempelvis barns och flyktingars rättigheter i Sverige eller internationellt. Programmet ger dig färdigheter för ett arbetsliv inom civilsamhället, offentlig och privat sektor men även för fortsatta akademiska studier.

Om programmet

Namn: Kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter
Nivå: Grundnivå, första cykeln
Omfattning: 180 högskolepoäng
Längd: 3 år heltidsstudier, 100%
Plats: Campus
Undervisningsspråk: Svenska
Period för anmälan: Anmäl dig till programmet under perioden 15 mars – 17 april.
Anmälningskod: EHS-MRKAN
Länk till anmälan: Anmäl dig via, antagning.se
Utbildningsansvarig: Johanna Ohlsson, Fil. Dr, Lektor, Prefekt
Studierektor: mrd@ehs.se

Kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter är en tvärvetenskaplig utbildning som kombinerar juridiska, filosofiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på mänskliga rättigheter vilket leder till en djup och bred förståelse av mänskliga rättigheter som ett komplext fenomen i vår omvärld. Under programmet kombineras kurser om specifika rättigheter som vi utifrån olika teorier och metoder förstår både som idé och som praktik med kurser som belyser mänskliga rättigheter i relation till exempelvis demokrati, klimatförändringar och fred/konflikt. Vi behandlar mänskliga rättigheter både inom Sverige och internationellt och som kopplas till aktuella utmaningar och frågor.

Efter programmet får studenten;

  • bred och djup kunskap om mänskliga rättigheter som idé, rättsligt ramverk och samhällsfenomen;
  • god förmåga att inhämta, analysera och presentera information om aktuella frågor med relevans för mänskliga rättigheter;
  • vara förberedd på att arbeta självständigt och professionellt med frågor om mänskliga rättigheter.

Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet för högskoleutbildning. Mer information finns HÄR.
  • Sökande kan också meritera sig genom akademiska betyg och praktisk erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter. Det innebär att du söker till utbildningen med reell kompetens. Läs mer HÄR. Vid ansökan om reell kompetens kontakta studierektor.
  • Student kan antas till senare delar av programmet efter särskild ansökan under förutsättning att de då aktuella förkunskapskraven är uppfyllda.

Om du har tidigare högskolepoäng från EHS kommer du att få förtur vid ansökan till Kandidatprogrammet.

Varför ska jag läsa programmet?

Kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter är till för dig som vill utveckla de kunskaper och verktyg som behövs för att arbeta professionellt med frågor som berör generella frågor om jämlikhet, likabehandling och diskriminering eller mer specifika rättigheter såsom barns och kvinnors rättigheter och/eller asyl- och flyktingfrågor.

Genom djuplodande kurser om aktuella rättighetsfrågor får du som
student en bred kunskap om mänskliga rättigheter som idé, rättsligt
ramverk och samhällspraktik och du utvecklar din förmåga att inhämta,
analysera och presentera information om komplexa samhällsfenomen
både skriftligt och muntligt.

Programmet förbereder dig således för arbete med praktiska
rättighetsfrågor i olika samhällsfunktioner eller vidare akademiska
studier inom fältet mänskliga rättigheter.

Examen

Programmet leder till en Kandidatexamen i Mänskliga Rättigheter, 180 hp. Engelska: Bachelors degree in Human Rights, 180 ECTS.

Karriärmöjligheter

Arbetet med mänskliga rättigheter sker överallt i samhället och världen vilket öppnar för en arbetsmarknad både inom Sverige och utomlands.

Inom Sverige kan du med en kandidatexamen i mänskliga rättigheter
arbeta med rättighetsfrågor inom civilsamhället, organisationer och
religiösa och icke-religiösa samfund. Du kan arbeta professionellt med
frågor, utredningar och strategier som rör diskriminering, jämlikhet och
likabehandling inom statsförvaltning, på kommunal och regional nivå,
eller inom den privata sektorn och företag. 
Utomlands har du karriärmöjligheter inom internationella organ som FN och EU eller organisationer som Amnesty, Human Rights Watch
samt lokala rättighetsorganisationer.

Utbildningen är också relevant för dig som vill fördjupa eller
komplettera annan utbildning såsom filosofi, ekonomi, media och
journalistik, juridik, statsvetenskap, etc. Efter examen blir du också
behörig till masterstudier i mänskliga rättigheter eller inom andra
humaniora och samhällsvetenskapliga områden.

Programstruktur

Kandidatprogrammet omfattar sex terminers heltidsstudier (100%) i mänskliga rättigheter. De flesta kurserna inom programmet ges på halvfart, vilket innebär att två kurser läses parallellt under största delen av programmet. Undervisning sker på svenska förutom kursen 5MR175 The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities, 7,5 hp (50%) som ges på engelska som en del av internationella terminen på EHS. Internationell engelskspråkig termin med såväl svenska som internationella studenter är en del av högskolans expanderande internationella kontakter.

Utförlig beskrivning om respektive kurs och kurslitteratur finns i  KURSKATALOGEN.

ÅR 1
Höstterminen
5MR176 – Mänskliga rättigheter och filosofi, 7,5 hp (50%)
5MR172 – Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder, 7,5 hp (50%)
5MR179 – Mänskliga rättigheter och demokrati, 7,5 hp (50%)
5MR178 – Funktionshinder och mänskliga rättigheter, 7,5 hp (50%)
Vårterminen
5MR281 – Religions- och övertygelsefrihet, 7,5 hp (50%)
5MR290 – Kvinnor och mänskliga rättigheter, 7,5 hp (50%)
5MR284 – Barnets rättigheter, 7,5 hp (50%)
5MR175 – The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities, 7,5 hp (50%)
ÅR 2
Höstterminen
5MR285 – Mänskliga rättigheter – en kritisk analys, 7,5 hp (50%)
5MR286 – Asyl- och flyktingrätt, 7,5 hp (50%)
5MR287 – Rasism och diskriminering, 7,5 hp (50%)
5MR288 – Klimatförändring och mänskliga rättigheter, 7,5 hp (50%)
Vårterminen
5MR289 – Fred, konflikt och religion, 7,5 hp (50%)
5MR252 – Uppsatsarbete, 7,5 hp (50%)
5MR371 – Internationell humanitär rätt, 7,5 hp (50%)
5MR372 – Mänskliga rättigheter, teknologi och övervakning, 7,5 hp (50%)
ÅR 3
Höstterminen
5MR373 – Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter, 7,5 hp (50%)
5MR347 – Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå, 7,5 hp (50%)
5MR351 – Examensarbete för kandidatexamen, mänskliga rättigheter, 15 hp (100%)
Vårterminen
– 5MR392 Praktikkurs, mänskliga rättigheter, 30 hp (100%)

Avgifter

Du som är svensk medborgare, medborgare inom EU/EES länder och Schweiz och du som har uppehållstillstånd i Sverige behöver inte betala studieavgift. Om du är medborgare i länder utanför EU, EEA och Schweiz kommer du troligtvis behöva betala studieavgift, läs mer under Studieavgifter

Praktik

Sista terminen på Kandidatprogrammet består av Praktikkursen 30 hp. Praktikkursen ska omfatta 18-20 veckor och vara oavlönad. Praktiken ska ha en tydlig koppling till mänskliga rättigheter och kan göras inom folkrörelser, myndigheter, organisationer eller företag. Den kan också göras utomlands.  Läs mer om Praktikkursen HÄR

FAQ

Att läsa på högskolan och skaffa sig en högre utbildning ger dig möjlighet att läsa ett intressant ämne som du brinner för och vill arbeta med i framtiden. Utbildningen inom Mänskliga Rättigheter är brett vilket ger dig möjligheten att arbeta inom många områden och arbetsuppgifter.

Om du investerar i en högskoleutbildning kommer du generellt sätt att öka livslönen och flera karriärmöjligheter kommer att öppnas upp. En högskoleutbildning bidrar också till personlig utveckling, möte med nya vänner och berikande kunskaper.

För att du ska kunna antas till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. I antagningssammanhang används ofta begreppet behörighetskrav. Läs mer om behörighetskrav (grundläggande och särskilt behörighet).

Du kan ansöka om studie­medel så fort du har valt en utbildning, du behöver alltså inte ha blivit antagen. Det finns inget sista datum för att ansöka, men du kan bara få studie­medel för fyra veckor bakåt i tiden från den vecka vi får in din ansökan.

Läs mer och ansök om studiemedel på CSN hemsida

Det är vanligt att arbeta vid sidan av studierna. Vi rekommenderar att du fokuserar på studierna i första skedet då det kan bli överväldigande av att plötsligt studera och arbeta samtidigt. På EHS har vi närvarokrav på 80% då studenten behöver vara närvarande på lektioner, seminarier etc. Om du arbetar samtidigt som du studerar och får CSN då är det viktigt att du har koll på CSN:s fribelopp. Fribeloppet är den summa pengar du får tjäna utan att det påverkar din rätt till bidrag. Läs mer på CSN hemsida.

På EHS finns möjlighet till utlandsstudier genom skolans samarbetsavtal och Erasmus+. Om du är intresserad av att studera en termin utomlands ska du kontakta kursadministratören för frågor om befintliga avtal med andra lärosäten. Kontakta också studierektor för att börja förberedelser i god tid.

Du kan välja att åka utomlands för att skriva examensarbete. Det finns även möjlighet till att söka olika stipendier för att skriva uppsats.

Du som upplever hinder i studierna på grund av varaktig funktionsnedsättning/läs- och skrivsvårigheter kan få pedagogiskt stöd i studierna. Ta kontakt med högskolans samordnare redan när du ansöker till ett program eller en kurs om du har behov av stöd. Lär mer HÄR.

Alla kurser som ges inom programmet är campuskurser. EHS erbjuder i vanliga fall inte möjlighet till distansstudier. Distansundervisning har bedrivits under pandemitiden.

Att börja läsa på högskolan skiljer sig en del från gymnasiestudier.

Du tar med dig grunden i studieteknik från gymnasiet. Du kommer behöva utveckla och justera studietekniken där du också lär dig hitta egna vägar och tillvägagångssätt i studier. Genom en högskoleutbildning breddas dina kunskaper och förmågan att kommunicera självständigt i skrift och att använda ett akademiskt språk. Du utvecklar förmågan till att kritiskt behandla och tolka olika texter, genomföra självständiga analyser och diskussioner.  

Du får också ta mycket eget ansvar och tid till självstudier med ett visst närvarokrav och obligatorium.

På EHS möter du några av landets främsta lärare och akademiker inom mänskliga rättigheter, varav flera är internationellt erkända experter inom sina områden. Undervisningen utmanar dig och låter dig fördjupas inom de områden som studeras. Dina perspektiv utökas och du får möjlighet att förstå dessa ämnen så att du kan söka svar på de frågor som de väcker.

Några meningar från våra tidigare studenter:

” Först och främst finns det en fantastisk kunskap inom EHS, jag slutar aldrig förundras över elever och lärare och deras brinnande intresse i viktiga frågor som rör just mänskliga rättigheter.” /Erla

”Att avståndet mellan studenter och ledning är litet i och med skolans storlek. Det är enkelt att få kontakt med rätt person och få hjälp eller stöttning om man undrar över något.” /Julia

” Fantastiska lärare. Bra storlek på klassen som ger bra utbyte. Aktuella ämnen.”/Evelina

More information in English is available here

Studenter berättar

Vägen till EHS, utbildning och yrkeskarriär