Jenny Österberg

Vägen till EHS, utbildning och yrkeskarriär

Vilket program läser du på EHS?

Jag läser masterprogrammet i mänskliga rättigheter. Jag har även studerat kandidatprogrammet här. Utöver det har jag läst kurserna Religion, kultur och samhälle och Att tolka gud och samhället, vilka är kurser i teologiprogrammet.

Vem är du?

Jag är född och uppvuxen i Norrköping och flyttade till Stockholm för sex år sedan. Mitt intresse för mänskliga rättigheter växte fram när jag läste en volontärutbildning på en folkhögskola under året 2014-2015 och i samband med det under våren 2015 åkte som volontär till Kenya i tre månader. Resan och erfarenheterna från utbildningen öppnade mina ögon för de problem och utsatthet som otroligt många människor i världen ställs inför. Det övertygade mig om att det var rättighetsfrågor som jag ville arbeta med. Ungefär ett år senare sökte jag mig till EHS, som då var THS och blev antagen. När jag först påbörjade kandidatprogrammet visste jag inte riktigt vilka frågor som var viktigast för mig, till en början lutade det åt freds- och konfliktarbete och folkrättsliga frågor. Under tiden som utbildningen pågick kände jag ett behov av att lära mig mer, påverka mer. Så för ungefär två är sedan sökte jag ett volontäruppdrag på en ungdomsjour som arbetar mot våld i ungdomars parrelationer och sedan dess har jag varit fast. Jag brinner otroligt mycket för feminism och för att arbeta mot våld. De MR frågor som är viktigast för mig är kvinnors och ungdomars rättigheter. När jag inte skriver på min masteruppsats så arbetar jag på kvällstid med mitt volontäruppdrag eller under i huvudsak helger med min deltidsanställning på ett skyddat boende. Jag vågar nog säga att jag lever och andas dessa frågor då jag inte har så mycket tid över till något annat och trivs med att ha det så.

Vad var det som lockade dig till att studera på EHS?

Jag visste att det var frågor kring mänskliga rättigheter som jag ville arbeta med och jag såg att EHS hade kurser inom nästan alla rättighetsområden, konventioner och regionala institutioner som finns. Jag såg en möjlighet till att få en mycket bred kunskap för att lättare kunna se vilket område jag sedan skulle inrikta mig mot.

Vilka är de tre bästa sakerna med att studera mänskliga rättigheter på EHS?

Skolan är mindre vilket ger större möjlighet till djupa diskussioner i klassrummet, en lär känna fler personer och det finns mer möjlighet till stöd och hjälp från lärare och studievägledare än på större universitet och högskolor. Det finns också stor möjlighet till att påverka sina egna studier och tider när mycket tid är avsatt för egna studier.

Vilka kunskaper kommer du särskilt att ta med dig från din utbildning på EHS?

Att kunna arbeta mycket självständigt och strukturera upp min tid. Att våga utmana mig själv och se andras perspektiv på svåra frågor. Jag har också blivit mycket bättre på att läsa svår litteratur och att producera text.

Vad har känts som utmanande i studierna?

Precis som det är härligt att få lära sig om många olika rättighetsområden så kan det också vara utmanande om det är så att en inte har så mycket kunskaper om det sedan innan. För mig var det svårt med de första kurserna vi haft med filosofiska inriktningar, som inte varit något jag varit så insatt i tidigare. Det kan också vara utmanande men lärorikt att det finns utrymme för stora diskussioner i klassen, det kan nog absolut röra upp mycket känslor.

Vad vill du göra när du blir klar med din utbildning?

Jag kommer att göra praktik på Sveriges Kvinnolobby. Om jag får drömma om min framtid så skulle jag vilja arbeta strukturellt med kvinnors rättigheter och mot våld där målet är att i framtiden starta och etablera en egen organisation/verksamhet för att motverka våld.