Evelina Strand

Vägen till EHS, utbildning och yrkeskarriär

Vilket program läser du på EHS?

Jag läser Masterprogrammet i mänskliga rättigheter och demokrati. Jag läste även kandidatprogrammet här för drygt nio år sedan.

Vem är du?

Jag är 32 år, uppvuxen i Vilhelmina, en ort i södra Lappland och har bott i Stockholm de senaste 10 åren. Utöver studier eller jobb är mina vänner och familj viktiga för mig. Mat, läsa, resa, engagera mig ideellt och förstå andra människor och kulturer är otroligt gott, intressant och centralt. Så länge jag kan minnas har jag gett mig in i samtal med andra kring vad som är rätt och fel, människors lika värde och vilka värden som borde vara viktiga. Det ska tilläggas att jag inte alltid argumenterat väl för min sak eller kanske ens rätt sak ibland, men intresset för människor har alltid funnits där. Jag tycker otroligt många MR-frågor är intressanta men för att nämna några: kvinnors och barn rättigheter, religions- och övertygelsefrihet, etniska minoriteters rättigheter och men även den mer filosofiska och idéhistoriska delen av MR är oerhört intressant.

Vad var det som lockade dig till att studera på EHS?

Det som lockade mest med EHS var den kunskap, kompetens och erfarenhet som lärarna och föreläsarna besitter. Jag har ännu inte mött någon som jag inte anser vara en eldsjäl för sitt ämne. Inspirerade personer inspirerar.

Vilka är de tre bästa sakerna med att studera mänskliga rättigheter på EHS?

Fantastiska lärare. Bra storlek på klassen som ger bra utbyte. Aktuella ämnen.

Vilka kunskaper kommer du särskilt att ta med dig från din utbildning på EHS?

Om du tror du hittat flera perspektiv så finns det alltid minst tre till som kan bredda analysen ännu mer.

Vad har känts som utmanande i studierna?

Då masterstudierna pågått under COVID-19 tror jag det mest utmanande varit att ha den mesta av interaktionen via dator och att inte kunnat ses live. Det har gjorts otroligt bra men ingenting går upp emot att se människor i ögonen på riktigt och ha spontana fikan/samtal mellan eller på lektionerna.

När blir du klar med din utbildning, och vad vill du göra då?

Jag skulle gärna vilja fortsätta i MR-spåret på ett eller annat sätt. Det hade varit en otrolig möjlighet om jag skulle lyckas ta mig in på någon forskarutbildning, eller få jobba på en myndighet som hanterar dessa frågor.