Magister- och masterprogram i teologi med inriktning systematisk teologi

Programmet syftar till fördjupad förståelse för, och förmåga att analysera, teologins, religionens och livsåskådningarnas roll i samhälle, politik, kyrka och akademi. 

Utbildningsansvarig: Petra Carlsson, petra.carlsson@ehs.se
Studierektor: Mark Sluys mark.sluys@ehs.se
Längd: Masterprogram: 120 hp, Magisterprogram: 60 hp
Undervisningstyp: Programmet ges delvis på campus och delvis på distans. Möjlighet till anpassning efter olika behov finns.
Studietakt: Programmet ges normal på heltid.
Undervisningstid: Dagtid med delvis schemalagd undervisning. Möjlighet till anpassning efter olika behov finns.
Undervisningsspråk: Programmet ges delvis på svenska och delvis på engelska. Det kan även ges helt på ett av språken.
Studieplats: Campus Bromma
Ansökan: Du ansöker via www.antagning.se

Kunskap om teologiskt tänkande ger dig en djupare förståelse av samtiden såväl som historien. Teologiska övertygelser och tolkningar av tillvaron påverkar kultur, politik, samfund liksom enskilda individers handlingar, men i ett samhälle utan analyserande teologer förblir detta faktum fördolt. Systematisk teologi analyserar det kristna tänkandet i historia och nutid. Med en master/magisterexamen i teologi kan du bidra till fördjupad förståelse för din samtid, för historien liksom till den tolkning av det teologiska arvet som alltjämt pågår.

Resultat 

Programmet ger färdigheter i systematisk teologi och en masterexamen förbereder för forskarutbildning i systematisk teologi. Utbildningen ger kunskaper med relevans för en rad olika yrkesgrupper där kännedom om religions och livsåskådningsfrågor är av vikt såsom inom inom media, utbildning, myndigheter, NGOs, religiösa organisationer och samfund etc. Det kan även vara yrkesförberedande eller vidareutbildning för präster, pastorer och lärare.

Programstruktur

Programmets inledande metodkurser är obligatoriska. Därefter finns valbara kurser och möjlighet till val av inriktning. Valet av kurser kan exempelvis leda till särskild fördjupning inom politisk teologi, filosofi, ekologi/klimat, samtida teologi, östkyrklig teologi, feminism, etik eller mänskliga rättigheter. Programmet avslutas med en uppsats om minst 30 högskolepoäng eller minst 15 högskolepoäng om ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng tidigare genomförts för en magisterexamen inom huvudområdet. Programmets huvudspråk är normalt svenska men det kan även ges på engelska.

Exempel på kurser som kan ges på 400 eller 500-nivå inom ramen för programmet:

5ST424Etikens klassiker, 7,5 hp
5ST417Kropp, kön, makt, 7,5 hp
5ST423Nutida teologisk etik, 7,5 hp
5ST427Theology and a will for change, 7,5 hp
5ST428Theology, Ecology and the Future, 7,5 hp
5ST413Moralisk sanning, 7,5 hp
5IN442Political Theologies in Orthodox Christianity, 7,5 hp
5IN445(Post)secularization in Modern Political Philosophy, 7,5 hp
5ST425Människan, skapelsen och den ekologiska krisen, 7,5 hp

Behörighetskrav

Se Behörighetskrav för Teologi-religionsvetenskap

Avgifter

Du som är svensk medborgare, medborgare inom EU/EES länder och Schweiz och du som har uppehållstillstånd i Sverige behöver inte betala studieavgift. Om du är medborgare i länder utanför EU, EEA och Schweiz måste du betala studieavgift, se Studieavgifter

Karriärmöjligheter

Utbildningen stärker studentens möjligheter att arbeta med religionsfrågor inom media, utbildning, myndigheter, NGOs, religiösa organisationer och samfund m.m. Den kan även vara en yrkesförberedande eller vidareutbildning för präster, pastorer och lärare. Programmet på magisternivå förbereder för forskarutbildning inom systematisk teologi.