Masterprogram i Religion, politik och demokrati (120 hp)

Detta är ett tvåårigt program där studenterna läser ett antal kurser inom området som relaterar till religion, politik och demokrati, lär sig utföra självständig forskning på en avancerad nivå och utvecklar goda kunskaper inom analys och kommunikation.

Utbildningsansvarig: Davor Džalto, davor.dzalto@ehs.se
Studierektor: Johan Andersson, johan.andersson@ehs.se
Längd: 2 år, 120 hp
Undervisningstyp: online
Studietakt: heltid
Undervisningstid: dagtid
Undervisningsspråk: engelska
Ansökan: Ansök via www.universityadmissions.se eller www.antagning.se (fr o m 15 mars)

Du hittar fullständig information om programmet här (pdf)

Varför ska jag läsa det här programmet?

I detta program undersöks interaktionen mellan kyrka och politik och den ömsesidiga influensen av  teologiska och religiösa åskådningar, praktiker och politiska ideologier. Genom att närma sig dessa fenomen från ett östkristet perspektiv kommer kurserna i detta program att hjälpa studenterna att få kunskap om hur teologi och kyrkans praktik relaterar till det ständigt växlande sociala och politiska landskapet. Vidare ges kunskaper i hur ideologi (både inom kyrkan och i samhället) påverkar hur vi uppfattar vårt sociala sammanhang, liksom i på vilket sätt man på ett konstruktivt och kreativt sätt kan engagera sig inom sociala och politiska kontexter och demokratiska processer.

Målbeskrivning

Programmet syftar till att förse studenterna med den kunskap och de verktyg som behövs för att de ska kunna tänka kritiskt och självständigt kring teman och ämnen inom religion, politik och demokrati.

Resultat

Efter avslutat program kommer studenterna att ha en fördjupad förståelse för centrala frågor inom områdena religion, politik och demokrati. De kommer att förstå och kritiskt kunna utvärdera olika metoder som används inom fältet, kunna genomföra egna forskningsprojekt, kunna kritiskt analysera och bedöma relevanta uppfattningar och teorier och övertygande presentera dessa. För att uppnå de högre betygen krävs att studenten kan utveckla sina egna idéer samt kommunicera dessa tydligt och logiskt.

Behörighetskrav

Se Behörighetskrav Avdelningen för Östkyrkliga studier (på engelska)

Avgifter

Du som är svensk medborgare, medborgare inom EU/EES länder och Schweiz och du som har uppehållstillstånd i Sverige behöver inte betala studieavgift. Om du är medborgare i länder utanför EU, EEA och Schweiz måste du betala studieavgift, se Studieavgifter

Karriärmöjligheter

Efter genomförd utbildning är den studerande kvalificerad för arbete inom lokala och nationella myndigheter och styrelseorgan, internationella organisationer, religiösa institutioner samt icke-statliga organisationer (NGO). Utbildningen utgör även grund för fortsatt forskning på doktorandnivå.