Masterprogram i Östkyrkliga studier (120 hp)

Detta är ett tvåårigt program där studenterna fördjupar sina kunskaper inom ämnet Östkyrkliga studier, övar sina färdigheter i konsten att kommunicera på en avancerad akademisk nivå samt lär sig utföra självständig forskning.

Utbildningsledare: Michael Hjälm, michael.hjalm@ehs.se
Studierektor: Johan Andersson, johan.andersson@ehs.se
Längd: 2 år, 120 hp
Undervisningstyp: campus eller online
Studietakt: heltid
Undervisningstid: dagtid
Undervisningsspråk: engelska
Studieplats: Campus Bromma
Ansökan: Ansök via www.universityadmissions.se eller www.antagning.se (fr o m 15 mars)

Du hittar fullständig information om programmet här, på engelska (pdf)

Varför ska jag läsa det här programmet?

 I dagens Europa, med ett samhälle där många olika religiösa, politiska och filosofiska idéer tar plats, kämpar kyrkan för att göra sin röst hörd. Kyrkan kan inte längre kräva en privilegierad plats i samhället eller ta för givet att dess budskap och normer accepteras. De personer som innehar ansvars- eller ledarskapsroller inom kyrkan måste därför ha en saklig och kritisk förståelse för den egna kyrkans identitet, dess historiska sammanhang och på vilket sätt dess identitet och budskap relaterar till världen. En masterexamen i Östkyrkliga studier ger studenterna den kunskap och de verktyg som behövs för att de ska förstå kyrkans identitet och uppdrag både historiskt och i samtiden.

Målbeskrivning

Programmet förser studenterna med den kunskap och de verktyg som behövs för att de ska kunna tänka kritiskt och självständigt kring teman och ämnen inom Östkyrkliga studier. Programmet förbereder studenterna för undervisande uppgifter inom kyrkan samt för vidare studier på högre nivå (doktorandstudier). Studenterna får en gedigen utbildning inom forskningsmetodik och forskningspraktik vilket ger en god grund för fortsatt forskning på doktorandnivå eller arbete inom kyrka och församling. Programmet avslutas med framläggandet av en masteruppsats.

Resultat

När programmet slutförts kommer studenterna att ha förvärvat en fördjupad insikt inom olika områden och ämnen inom Östkyrkliga studier, kunna förstå och kritiskt utvärdera de olika metoder som används inom detta studieområde, kunna kritiskt analysera och förstå andras idéer och teorier, kunna presentera och försvara egna idéer samt kunna genomföra ett eget forskningsprojekt.

Behörighetskrav

Se Behörighetskrav Avdelningen för Östkyrkliga studier (på engelska)

Avgifter

Du som är svensk medborgare, medborgare inom EU/EES länder och Schweiz och du som har uppehållstillstånd i Sverige behöver inte betala studieavgift. Om du är medborgare i länder utanför EU, EEA och Schweiz måste du betala studieavgift, se Studieavgifter

Karriärmöjligheter

En masterexamen i Östkyrkliga studier ger bland annat möjlighet att söka arbeten som t.ex. församlingspedagog inom den ortodoxa kyrkan samt möjliggör för fortsatta studier på doktorandnivå. En masterexamen ger studenten verktyg för att utföra kritiska analyser samt att förstå komplexa och kontroversiella ämnen. Dessa kunskaper är efterfrågade inom affärsvärlden, inom myndigheter och styrelseskick, inom icke-statliga organisationer (NGO) samt inom transnationella organisationer som EU och FN.