Magister- och masterprogram i mänskliga rättigheter

Masterprogrammet HT 2020

NYHET höstterminen 2021!

Masterprogrammet i mänskliga rättigheter kommer att ges på engelska.

Här kan du läsa mer

Masterprogrammet omfattar fyra terminers studier på avancerad nivå i mänskliga rättigheter. De tre första terminerna består av teoretiska kurser. Från höstterminen 2020 ges någr av de ingående kurserna på engelska. Under den fjärde terminen skrivs en masteruppsats om 30 hp. Avslutat program leder till en Masterexamen i mänskliga rättigheter, 120 hp. Efter examen finns möjlighet att ta en praktikkurs 30 hp som fristående kurs för den som så önskar.

Magisterprogrammet HT 2020

Magisterprogrammet omfattar två terminers studier på avancerad nivå i mänskliga rättigheter. Från höstterminen 2020 ges några av de ingående kurserna på engelska. Den andra terminen avslutas med en magisteruppsats om 15 hp. Avslutat program leder till en Magisterexamen i mänskliga rättigheter, 60 hp. Efter examen finns möjlighet att ta en praktikkurs 30 hp som fristående kurs för den som så önskar.

Behörighetskrav: Se Behörighetskrav Mänskliga rättigheter

Ansökan: Anmälningstiden för detta program har gått ut. Du kan anmäla dig till nästa läsårs program Master’s Program in Human Rights and Democracy från och med den 15 mars 2021 via www.antagning.se eller universityadmissions.se