Masterprogram i mänskliga rättigheter och demokrati

Programmet startar hösten 2021

Masterprogrammet (120 hp) syftar till att ge studenten en djupare förståelse av hur frågor om mänskliga rättigheter och demokrati berör områden såsom juridik, filosofi, historia och samhällsvetenskap. Programmet ger också studenten möjlighet att utveckla användbar kunskap inom projektplanering och utvärdering, problemlösning och forskningsmetodik, professionell textframställning och muntligt framförande. Detta ger studenten god förmåga och kunskap för arbete inom myndigheter, privat sektor och civilsamhällets organisationer i Sverige och utomlands. Ett avslutat program leder till en masterexamen och ger studenten möjlighet att ansöka vidare till forskarstudier.

Avgifter

Du som är svensk medborgare, medborgare inom EU/EES länder och Schweiz och du som har uppehållstillstånd i Sverige behöver inte betala studieavgift. Om du är medborgare i länder utanför EU, EEA och Schweiz måste du betala studieavgift, se Studieavgifter

Medlemskap i studentkåren är obligatorisk för dig som studerar på EHS. Studentkårsavgiften är 125 kr per termin oavsett studieomfattning. Läs mer om kåravgift och studentkårens arbete:  Medlemskap i studentkåren

Sista ansökningsdag: 15 april 2021. Ansökningar kan göras från och med den 15 mars 2021 via www.antagning.se

Utbildningsansvarig: Linde Lindkvist, fil. dr., biträdande rektor, linde.lindkvist@ehs.se

Studievägledare: Tijana Todorovic, mrd@ehs.se

 Ytterligare information på engelska finns här.