Masterprogram i mänskliga rättigheter och demokrati

Masterprogrammet (120 hp) syftar till att ge studenten en djupare förståelse av hur frågor om mänskliga rättigheter och demokrati berör områden såsom juridik, filosofi, historia och samhällsvetenskap. Programmet ger också studenten möjlighet att utveckla användbar kunskap inom projektplanering och utvärdering, problemlösning och forskningsmetodik, professionell textframställning och muntligt framförande. Detta ger studenten god förmåga och kunskap för arbete inom myndigheter, privat sektor och civilsamhällets organisationer i Sverige och utomlands. Ett avslutat program leder till en masterexamen och ger studenten möjlighet att ansöka vidare till forskarstudier.

Programmet är ett internationellt program med engelska som undervisningsspråk, och omfattar två års (120hp) heltidsstudier (100%). Programmet är tillgängligt för både utländska och svenska studenter och undervisas på plats i Bromma, Stockholm.

Programmets struktur

Termin 1

  • 100 % modul 1 – 5MR436 Human Rights and Democracy as Ideas in History, 7,5 credits
  • 100 % modul 1 – 5MR437 Human Rights and Democracy in Legal Perspective, 7,5 credits
  • 50% modul 2 – 5MR438 Human Rights and Democracy in Politics and Practice, 7,5 credits
  • 50% modul 2 – 5MR439 Human Rights and Democracy Clinic, Part I, 7,5 credits

Termin 2

  • 100 % modul 3 – 5MR445 Human Rights and Democracy Clinic, Part II, 15 credits
  • 100 % modul 4 – 5MR446 Current issues in Human Rights and Democracy, 15 credits

Termin 3

  • 100 % modul 1- 5MR567 Researching Human Rights and Democracy, 15 credits
  • 100 % modul 2 – 5MR568 Graduate Seminar in Current Research on Human Rights and Democracy, 15 credits

Termin 4

  • 100 % – 5MR554 Degree Project, Human Rights and Democracy (Master 120 credits), 30 credits

Praktik och utlandsstudier

Du har möjlighet att välja att studera en termin utomlands. Detta innebär att du kan läsa kurser på 30 hp vid ett annat universitet utomlands, som kommer att ingå i din masterexamen. För mer information kontakta studierektorn.

Praktik ingår inte i masterprogrammet, men som student vid Enskilda Högskolan Stockholm kan du söka till praktikkursen efter avslutad magisterexamen. Kontakta studierektorn för mer information.

Ansökan: Ansökningar kan göras via www.antagning.se

Utbildningsansvarig: Linde Lindkvist, fil. dr., biträdande rektor, linde.lindkvist@ehs.se

Studievägledare: Tijana Berselius, mrd@ehs.se