Magisterprogram i religion, politik och demokrati (60 hp)

Magisterprogrammet i religion, politik och demokrati, inom avdelningen för östkyrkliga studier (Enskilda Högskolan Stockholm), är utformat för att utbilda framtida specialister och akademiker i kunskaper kring relationer mellan religiösa idéer och institutioner och den offentliga miljön.

Program director: Davor Džalto, davor.dzalto@ehs.se
Studierektor: Johan Andersson, johan.andersson@ehs.se
Längd: 1 år, 60 hp
Undervisningstyp: Online
Studietakt: Heltid (100%)
Undervisningsspråk: Engelska
Ansökan: Ansök via www.universityadmissions.se eller www.antagning.se (fr o m 15 mars)

Utbildningen behandlar interaktionen mellan teologiska idéer, religiös tro och praktik, och det moderna sekulära samhället och samtida globaliseringsprocesser. Kurserna åskådliggör hur teologi och kyrklig praktik relaterar till den ständigt föränderliga sociala och politiska omgivningen, hur ideologi (både inom kyrkan och i samhället) strukturerar vår uppfattning om det sociala fältet, och hur man på ett konstruktivt och kreativt sätt kan engagera sig i sociala och politiska sammanhang och demokratiska processer.

Programmet förser studenterna med teoretisk kunskap, förmågan till kritisk analys och de möjligheter att formulera sig skriftligt som krävs för ett framtida arbete som sakkunnig (inom till exempel utbildning, politik, analys eller inom offentliga och ideella organisationer).

Magisterexamen inkluderar en 15-poäng magisteruppsats om ett specialiserat område. Studenterna skriver uppsatsen under den andra terminen.

Behörighetskrav

Se Behörighetskrav Avdelningen för Östkyrkliga studier (på engelska)