Magisterprogram i Östkyrkliga studier (60 hp)

Detta 60-poängs magisterprogram är ett avancerat, ett-års program, som låter studenter få en djupare förståelse för de kristna kyrkorna i öst. Det möjliggör också för studenterna att utveckla nödvändiga färdigheterna inom forskning och kritiskt tänkande för att studenten ska kunna fortsatta studier på doktorsnivå i Sverige.

Utbildningsledare: Grant White, grant.white@ehs.se
Studierektor: Johan Andersson, johan.andersson@ehs.se
Längd: 1 år, 60 hp
Undervisningstyp: Campus eller online
Studietakt: Heltid (100%)
Undervisningstid: dagtid
Undervisningsspråk: Engelska
Studieplats: Campus Bromma och Campus Södertälje
Ansökan: Ansök via www.universityadmissions.se eller www.antagning.se (fr o m 15 mars)

Utbildningen ger även studenten kunskap och färdigheter som anses vara värdefulla av professionella grupper där kunskap om religion och en förståelse för sociala och existentiella frågor är viktiga, till exempel inom religiösa organisationer, media och utbildning. Det kan också vara en del av yrkesförberedelserna för pastorer, präster och lärare.

Magisterexamen inkluderar en 15-poäng magisteruppsats om ett specialiserat område. Studenterna skriver uppsatsen under den andra terminen.

Behörighetskrav

Se Behörighetskrav Avdelningen för Östkyrkliga studier (på engelska)