Magister- och masterprogram i teologi med inriktning bibelvetenskap

En magister- och masterexamen i Bibelvetenskap ger en fördjupad och breddad förståelse för de bibliska texterna. Det gör dig kompetent att på ett självständigt sätt hantera frågeställningar och problemområden som rör bibelns texter, och inte minst hur de kan förstås och tolkas på ett ansvarsfullt sätt i vår tid.

Utbildningsansvarig: Åke Viberg, ake.viberg@ehs.se
Studierektor: Mark Sluys, mark.sluys@ehs.se
Längd: Magisterprogram: 1 år, 60 hp. Masterprogram: 2 år, 120 hp.
Undervisningstyp: Programmet ges delvis på campus och delvis på distans. Möjlighet till anpassning efter olika behov finns.
Studietakt: Programmet ges normalt på heltid.
Undervisningstid: Dagtid med delvis schemalagd undervisning. Möjlighet till anpassning efter olika behov finns.
Undervisningsspråk: Kurser är i första hand på svenska, men kurser på engelska kan även förekomma.
Studieplats: Campus Bromma
Ansökan: Du ansöker via www.antagning.se.

Inriktningen bibelvetenskap erbjuder en möjlighet till fördjupning i både Gamla testamentets och Nya testamentets exegetik. Det sker genom fördjupning i vetenskaplig teori och metod, fördjupande exegetiska och tematiska kurser, och ett uppsatsarbete. I uppsatsarbetet får du bearbeta ett valfritt problem med exegetiska metoder, där stor vikt läggs vid teoretisk medvetenhet och förmåga till kritisk analys.

Att studera bibliska texter i deras ursprungliga kontext, och hur de sedan har använts och tolkats, ger en djupare förståelse för deras karaktär och betydelse, inte minst vad det gäller judisk-kristna relationer.

Varför ska jag läsa det här programmet?

En magister- och masterexamen i Bibelvetenskap ger en fördjupad och breddad förståelse för de bibliska texterna. Det gör dig kompetent att på ett självständigt sätt hantera frågeställningar och problemområden som rör bibelns texter, och inte minst hur de kan förstås och tolkas på ett ansvarsfullt sätt i vår tid.

Resultat

Magister- och masterprogram ger färdigheter i Bibeltolkning i vid bemärkelse och en magisterexamen förbereder för forskarutbildning i Bibelvetenskap. Utbildningen ger fördjupande kunskaper och färdigheter i tolkning av bibelns texter, liksom för heliga texter generellt sett. Det är framför allt yrkesförberedande för pastorer och präster, men är också relevant för andra sammanhang där frågeställningar kring tolkning av bibeln och andra religiösa texter står i fokus.

Programstruktur

Programmens inleds med en obligatorisk kurs i vetenskaplig teori och metod. Därefter finns valbara kurser och möjlighet till val av inriktning. Valet av kurser kan exempelvis leda till särskild fördjupning inom Gamla testamentets exegetik eller Nya testamentets exegetik. Masterprogrammet avslutas med en uppsats om 30 högskolepoäng, eller 15 högskolepoäng för den som tidigare genomfört en magisterexamen inom huvudområdet. Magisterprogrammet avslutas med en uppsats om 15 högskolepoäng. Programmets huvudspråk är normalt svenska men det kan även ges på engelska.

Följande kurser ges på 400 eller 500-nivå inom ramen för programmen:

4ET411 Vetenskaplig teori & metod, inriktning bibelvetenskap, 7,5hp
4EG411Jeremia, språklig Gt textkurs, 7,5hp
4EG413Jesaja, språklig Gt textkurs, 7,5hp
4EG421Psalmer och Psaltare, språklig Gt textkurs, 7,5hp
4EG423Jobs bok, språklig Gt textkurs, 7,5hp
4EN4114EN411 Lukas evangelium, språklig Nt textkurs, 7,5hp
4EN4134EN413 Matteus evangelium, språklig Nt textkurs, 7,5hp
4EN4234EN423 Kolosserbrevet och Efesierbrevet, språklig Nt textkurs, 7,5hp
4EN421Romarbrevet, språklig Nt textkurs, 7,5hp
4ET514Bibeln som myt och historia, 7,5hp
4ET511Samhälle, kris och teologisk utveckling, 7,5hp
4ET512Text, tolkning och predikan, 7,5hp
4ET513Våld, etnicitet och gender, 7,5hp
Vissa kurser på grundnivå ges även som alternativ på avancerad 400-nivå.

Behörighetskrav

Se Behörighetskrav för Teologi-religionsvetenskap

Avgifter

Du som är svensk medborgare, medborgare inom EU/EES länder och Schweiz och du som har uppehållstillstånd i Sverige behöver inte betala studieavgift. Om du är medborgare i länder utanför EU, EEA och Schweiz måste du betala studieavgift, se Studieavgifter