Teologgrupper

Teologgrupper

Stockholms stifts teologgrupp representerar Svenska kyrkan på THS och välkomnar alla teologstudenter som är intresserade oavsett vilket syfte man har med studierna eller vilket stift man söker till.

Den som har för avsikt att bli präst eller på annat sätt vill arbeta inom Svenska kyrkan rekommenderar Stockholms stift att aktivt ta del i teologgruppens arbete. Teologgruppen träffas under lunchtid cirka en gång i månaden kring aktuella teman som rör teologi och Svenska kyrkan.

Kontakt: svkteologgrupp@ehs.se