Gudstjänster och andakter

Gudstjänster och andakter

Högskolans gudstjänst- och andaktliv är öppet för alla. I andaktslivet i kapellet ingår gudstjänst en gång i veckan samt som regel andakter övriga dagar i veckan. Gudstjänster och andakter speglar olika kyrkotraditioner och fromhetsmönster och predikanterna vid gudstjänsterna kan vara inbjudna från olika kyrkor och institutioner såväl som lärare på THS.