Församlingsmentor

Församlingsmentor

Blivande präster uppmuntrar vi att skaffa sig en aktiv församlingspräst som mentor under utbildningen. Syftet är att ge studenten möjlighet att på nära håll följa en präst och få inblick i en del av de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten. En prästmentor kan på ett tidigt stadium hjälpa prästkandidaten att börja reflektera över utbildningen i relation till den framtida yrkesrollen.