Stipendieutlysning

Stipendieutlysning

Två stipendier på vardera 50 000 kronor


Lilian och Karl Olof Nilssons forskningsstiftelse utlyser två stipendier på vardera 50 000 kronor för den som planerar att skriva en masteruppsats med inriktning mot stiftelsens ändamål. Li-lian och Karl Olof Nilssons forskningsstiftelse bildades 2017 genom gåva av makarna Nilsson och har som ändamål att främja dels teologisk forskning, samt dels fortbildning för pastorer inom Equmeniakyrkan. Främjandet av ändamålet skall ske genom att utdela stipendier och forskningsanslag till studerande företrädesvis vid Enskilda högskolan Stockholm. Forskning om arbetet med barn och unga i Equmeniakyrkan är särskilt prioriterat. Denna utlysningsomgång är kyrkohistoriska uppsatsämnen som avhandlar Equmeniakyrkans bildarsamfund prioriterade.

För utlysningen gäller

 • Den sökande har av EHS godkänd planering för en masteruppsats. Kontakta för uppsats-ämnet lämplig EHS-lärare för godkännande och låt detta framgå i ansökan.
 • Uppsatsämne med frågeställning som rör Equmeniakyrkans bildarsamfund har prioritet
 • Uppsatsämne med frågeställning som rör arbete med barn och unga har prioritet
 • Uppsatsämne med kyrkohistoriska perspektiv har prioritet
 • Pastorer inom Equmeniakyrkan kommer att prioriteras
 • Stipendiaterna ska vara beredda att dela med sig av sina forskningsresultat i olika sammanhang 

Ansökan ska innehålla:

 1. Namn
 2. Personnummer
 3. Eventuell pastorstjänst i Equmeniakyrkan
 4. Beskrivning av ändamål för vilket stipendium söks
 5. Godkännande att dina uppgifter registreras och lagras i max 5 år


Ansökan på max 3000 tecken med blanksteg skrivs helst i ett Word-dokument (alternativt direkt i ett mejl). Inga ytterligare bilagor. Endast ansökningar med uppgifter enligt ovan inskickade till rektor senast den 15 november via epost owe.kennerberg@ehs.se beaktas. 

Stipendieutlysning