Sommarkurser

Sommarkurser 2020

Sommarkurser 2020

I tider av kris behövs verktyg och reflektion. EHS erbjuder två sommarkurser online.

Det kan finnas tid att läsa en sommarkurs nu. Det kan också vara nödvändigt att påbörja en ny utbildning.

Vi erbjuder därför två sommarkurser:

  • Kyrka och teologi i pandemiernas tid, 7,5 hp på halvfart, nätkurs
  • När krisen kom: teologisk visdom och mänskliga rättigheter i pandemier och ekokatastrofer, 15 hp på helfart, nätkurs

Kurserna börjar v 24 och avslutas v33. Båda kurserna ger på grundnivå och kan därför läsas av alla med högskolebehörighet. För båda kurserna kan du söka studiemedel via CSN. Ansök via antagning.se


När krisen kom: teologisk visdom och mänskliga rättigheter i pandemier och ekokatastrofer (nätkurs, 15hp)

När allt ställs om - samhällen, demokratiska system, invanda tolkningar och relationer - behövs reflektion, kunskap och verktyg. Därför erbjuder EHS en sommarkurs om coronakrisen, klimatkrisen och den ekonomiska kris som hotar. Lärare från både Högskolan för mänskliga rättigheter och Teologiska högskolan vid EHS medverkar.

Ibland beskrivs dessa kriser vi står inför som något vi som samhälle aldrig tidigare skådat. Det är en sanning med modifikation och handlar om vilket perspektiv vi väljer. Denna kurs introducerar perspektiv från teologi och mänskliga rättigheter för samhällen i kris.

Här diskuteras människosyner utifrån människans roll i ekologi, politik och senmodern ekonomi. Samhällssyner diskuteras, och teologiska och mänskliga rättighetsperspektiv lyfts fram som etiskt, kritiskt och konstruktiva alternativ till kontroll- och övervakningsstrategier.

Teologiskt motiverad handlingskraft diskuteras utifrån teopolitisk aktivism och politisk konst. Kursen ställer också frågan i vilken mån teologiskt tänkande ger uttryck för universella värden, exempelvis i form av mänskliga rättigheter, och vilken relevans sådana värden har i tider av kris och undantagstillstånd.

Lärare: Petra Carlsson, docent i systematisk teologi, Linde Lindkvist, lektor i Mänskliga rättigheter, Joseph Sverker, lektor i kyrkohistoria, och Susanne Wigorts Yngvesson, professor i etik 

Läs om kursen i kurskatalogen:
5IN118. När krisen kom: teologisk visdom och mänskliga rättigheter i pandemier och ekokatastrofer, 15.0 hp

Kursanmälan: https://www.antagning.se/se/search?publishers=ehs&period=8&semesterPart=0


Kyrka och teologi i pandemiernas tid
(nätkurs, 7.5 hp)

I tider av kris och stora förändringar blir behovet att reflektera, samtala och studera större än någonsin. Därför erbjuder EHS en sommarkurs om kyrka och teologi i pandemiernas tid. Kursen kommer gå på nätet och ges på grundnivå, vilket betyder att tidigare högskolestudier i teologi eller religionsvetenkap inte krävs för behörighet.

Corona-pandemin har inneburit stora utmaningar inom politik, hälsa och ekonomi. Men den har också tvingat kyrkor att reflektera över sin teologi, förkunnelse och verksamhet. Världen över har församlingar behövt finna nya sätt att vara kyrka, och att möta de behov som finns i denna omtumlande tid.

Samtidigt kastar krisen ljus över kyrkans centrala praktiker och läror. Den tvingar oss till grundläggande reflexion kring gudstjänst, nattvard, förbön och gemenskap. Nya former föder nya frågor: Vad innebär digitaliseringen för kyrkan? Och klassiska frågor får en akut relevans, till exempel frågor om lidande och ondska, och Guds närvaro i vår mänskliga utsatthet.

Men det är inte första gången kyrkan ställs inför en allvarlig pandemi. Kyrkan har behövt hantera epidemier under 2000 år: från pesten under antiken och medeltiden, till influensa-epidemier och Aids-utbrott i modern tid. Här finns både lärdomar värda att lyfta upp och varnande exempel. Tillsammans kan dessa perspektiv hjälpa oss att förstå vad det är att vara kyrka i pandemiernas tid.

Kursansvarig: Joel Halldorf, docent i kyrkohistoria vid EHS
Medverkande lärare: Sofia Camnerin, teol. dr och biträdande rektor EHS och Frida Mannerfelt, doktorand med inriktning på kyrka och digitalisering

Läs om kursen i kurskatalogen:
5IN119. Kyrka och teologi i pandemiernas tid, 7.5 hp 

Kursanmälan: https://www.antagning.se/se/search?publishers=ehs&period=8&semesterPart=0