Studieplan master- och magisterprogram i mänskliga rättigheter från höstterminen 2020

Studieplan master- och magisterprogram i mänskliga rättigheter från höstterminen 2020

Masterprogram i mänskliga rättigheter, 120 hp

Undervisningsspråket är huvudsakligen svenska, men några av de ingående kurserna ges på engelska.

 År 1 - 2020/2021

Termin 1: HT    Programstart 24 augusti 2020

aug-okt
okt-nov
nov-jan

MR434
MR433
MR435

Folkrätt och mänskliga rättigheter, 10 hp
Mänskliga rättigheter - en idéhistorisk fördjupning, 10 hp
Human Rights: Theoretical and Political Challenges, 10 Credits

Termin 2: VT

jan-febr
febr-mars

MR444
MR449

Human Rights From a European Perspective, 7.5 Credits
Metod, mänskliga rättigheter, avancerad nivå, 7,5 hp

mars-april
maj-juni
MR561
MR566

Konflikter mellan rättigheter, 7,5 hp
Freedom of Religion or Belief in a Global World, 7.5 Credits


År 2 - 2021/2022

Med reservation för ändringar
Termin 3: HT    

aug-jan

MR563
MR564

Folkrättsliga utmaningar i det internationella systemet, 15 hp
Mänskliga rättigheter, vetenskapsteori och metod, 15 hp

Termin 4: VT

jan-juni

MR553

Examensarbete för masterexamen, mänskliga rättigheter, 30 hp

Alternativ för den som skrivit magisteruppsats 15 hp i mänskliga rättigheter kan diskuteras.

Avslutat masterprogram leder fram till en Masterexamen i mänskliga rättigheter, 120 hp. Efter examen finns möjlighet att ta en praktikkurs 30 hp som fristående kurs för den som så önskar.

Magisterprogram i mänskliga rättigheter, 60 hp

Undervisningsspråket är huvudsakligen svenska, men några av de ingående kurserna ges på engelska.

 Läsåret  2020/2021

Termin 1: HT    Programstart 24 augusti 2020

aug-okt
okt-nov
nov-jan

MR434
MR433
MR435

Folkrätt och mänskliga rättigheter, 10 hp
Mänskliga rättigheter - en idéhistorisk fördjupning, 10 hp
Human Rights: Theoretical and Political Challenges, 10 Credits

Termin 2: VT

jan-febr
febr-mars

MR444
MR449

Human Rights From a European Perspective, 7.5 Credits
Metod, mänskliga rättigheter, avancerad nivå, 7,5 hp

april-juniMR451

Examensarbete för magisterexamen, mänskliga rättigheter, 15 hp

Avslutat magisterprogram leder fram till en Magisterexamen i mänskliga rättigheter, 60 hp. Efter examen finns möjlighet att ta en praktikkurs 30 hp som fristående kurs för den som så önskar.