Masterprogram i mänskliga rättigheter

Masterprogram i mänskliga rättigheter

Masterprogram 120 hp / Magisterprogram 60 hp
Programstart varje hösttermin.

Masterprogrammet

Masterprogrammet

omfattar fyra terminers studier på avancerad nivå i mänskliga rättigheter. De tre första terminerna består av kurser. Under den fjärde terminen skrivs en masteruppsats om 30 hp. Avslutat program kan leda till en Masterexamen i mänskliga rättigheter, 120 hp. Efter examen finns möjlighet att ta en praktikkurs 30 hp som fristående kurs för den som så önskar.

Studieplan 2019/2021

Magisterprogrammet

Magisterprogrammet

omfattar två terminers studier på avancerad nivå i mänskliga rättigheter. Den andra terminen avslutas med en magisteruppsats om 15 hp. Avslutat program kan leda till en Magisterexamen i mänskliga rättigheter, 60 hp. Efter examen finns möjlighet att ta en praktikkurs 30 hp som fristående kurs för den som så önskar.

Studieplan 2019/2021

Behörighetskrav

Behörighetskrav

Ansökan

Ansökan

Ansökan till programmen sker via Antagning.se inför varje hösttermin.

  • Anmälningskod till Magisterprogrammet: EHS-MRMAG. Anmälan >
  • Anmälningskod till Masterprogrammet: EHS-MRMAS. Anmälan > 

Student om utbildningen

Student om utbildningen

David Folkebrant, masterprogrammet i mänskliga rättigheter vid EHS.

Student om utbildningen

Student om utbildningen

Nadin Faisal Fakhro, kandidat- och masterprogrammet i mänskliga rättigheter vid EHS.

Student om utbildningen

Student om utbildningen

Rebecca Jonsson, kandidat- och masterprogrammet i mänskliga rättigheter vid EHS.