Vill du förändra världen? Studera mänskliga rättigheter!

Mänskliga rättigheter - för alla!

Mänskliga rättigheter - för alla!

Rätten till likabehandling och icke-diskriminering utgör grunden för internationella mänskliga rättigheter. Många kämpar dagligen för en värld där mänsklig värdighet, jämlikhet och frihet respekteras.

Vi erbjuder våra studenter ett kandidatprogram och ett magister-/masterprogram i mänskliga rättigheter, med filosofiska, rättsliga, politiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. Programmet ger studenterna en tvärvetenskaplig utbildning inom området. Våra studenter lär sig att analysera innebörden, bakgrunden och funktionen av rättigheter.

Under utbildningen har du även möjlighet att göra praktik på en myndighet eller frivilligorganisation. Syftet är att utveckla ett kreativt och kritiskt förhållningssätt med relevans både för fortsatta studier och arbetslivet. En utbildning i mänskliga rättigheter ger dig kunskap om och praktiska verktyg för att arbeta inom en mängd olika fält. Efter examen kan du arbeta inom exempelvis statsförvaltning, frivilligorganisationer och internationella organ.

Se film om programmen i mänskliga rättigheter på EHS:

MR-dagarna 2019 14-16 november 2019 i Linköping

Regeringens webblats

Regeringens webblats

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter.

Hopp och möjligheter i rädslans tid

Hopp och möjligheter i rädslans tid

Se samtalet mellan Jan Eliasson och Susanne Wigorts Yngvesson som hölls vid högskolans Öppet hus 24 mars 2017.