Linnaeus-Palme

EHS erbjuder spännande utbyten i Myanmar genom Linnaeus-Palme – ett utbytesprogram där svenska universitet och högskolor samarbetar med universitet i låg- och medelinkomstländer.

Vad innebär Linnaeus-Palme för dig som student?

Ett utbyte inom Linnaeus-Palme ger dig en meriterande utbildning med internationell erfarenhet. Det breddar din kompetens genom tillgång till andra kunskaper, erfarenheter, traditioner och sätt att lösa problem. Du får möta lärare och studenter inom samma ämnesområde, men med en helt annan kulturell bakgrund och akademisk tradition. Det ger dig också möjlighet att dela med dig av dina egna kunskaper och knyta kontakter. Ett ömsesidigt utbyte.

Utbytet är en del av din akademiska utbildning och studierna utomlands ska därför tillgodoräknas efter att du kommit tillbaka till Sverige. Tiden för utlandsvistelsen är minst 12 och högst 20 veckor och du får ett stipendium som baseras på utbytesperiodens längd.

Vad krävs för att söka?

För att kunna ansöka om att delta i ett utbyte inom Linnaeus-Palme ska du:

  • ha minst ett års högskolestudier bakom dig före avresa
  • vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige (studenter från övriga Norden, som inte är svenska medborgare, ska ha varit folkbokförda i Sverige i minst ett år före avresan).

Myanmar Institute of Theology, Yangon, Burma

EHS utbytesprogram inom Linneaus – Palme sker i samarbete med Myanmar Institute of Theology (MIT). MIT är en engelskspråkig ackrediterad högskola i Myanmar/Burma med dels en teologisk utbildning, dels med en sekulär bachelor och master-utbildning i ”vanliga” ämnen (engelska, datorkunskap, administration, etc.) samt ett Peace Studies Center, vilket – rent strukturellt – gör MIT till en med EHS ovanligt jämförbar institution. THS har ett teologiprogram (upp till mastersnivå), ett MR-program (upp till mastersnivå) samt ett forskningsprogram inom freds- och MR-frågor. Påpekas bör att eftersom MIT är en engelskspråkig institution har den studenter och lärare från flera etniska minoriteter i Burma/Myanmar, och dess kurser är eftertraktade inte minst av alla som vill arbeta i statlig tjänst i landet. Genom sin minoritetsposition, samt engelskan som undervisningsspråk, har MIT skaffat sig en särställning inom landet vilket gör högskolan särskilt lämplig för ett internationellt samarbete. De strukturella likheterna mellan skolorna, i kombination med de skilda villkor som i övrigt råder i de flesta avseenden i Burma/Myanmar och Sverige, gör att utbytet på student- och lärarnivå har mycket goda förutsättningar att bli både perspektivrika och fruktbärande för såväl det inre arbetet på institutionerna (dvs. internationalisering av undervisningen) som för studenternas yrkeskompetens. MIT har disputerade lärare inom teologi, MR, samhällsämnen – liksom EHS – men de praktiska utgångspunkterna skiljer sig åt och ett ökat samtal och diskussion inom ramen för kurser och studentutbyte fördjupar kunskapen inom båda institutionerna kollegier.

Utlysning av stipendier finns här

Mera information om programmet hittar du via Linneaus Palme

Hur söker man?

Du ansöker genom att skicka en ansökan till:
EHS:s internationella program, 
Kontaktperson:
Bjørg Farstad, bjorg.farstad@ehs.se