Fältstudieprogrammet-MFS

Minor Field Studies (MFS) är ett Sidafinansierat stipendium för mindre fältstudier. Det ger studerande på universitet och högskolor möjlighet att på plats i ett land samla material till sin uppsats eller sitt examensarbete.

MFS innebär att en student under minst 8 veckor på plats i ett utvecklingsland kan samla material till sin uppsats eller sitt examensarbete för kandidat-, magister- eller masterexamen.

Studien skall inriktas mot frågor som har betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i det land studenten åker till. För att kunna göra sin resa kan studenten söka MFS-stipendiet på 27 000 kronor.

Kriterier för att kunna söka stipendiet

För att en student ska kunna söka stipendiet vid EHS ska studenten

  • vid utresan ha tagit minst 150 högskolepoäng (För MR-studenter vid EHS gäller 120 hp)
  • inte ha påbörjat utbildning på forskarnivå
  • ha goda kunskaper i engelska
  • skriva uppsatsen på engelska eller värdlandets officiella språk
  • vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige

Mer information

På Internationella programkontorets hemsida finns all nödvändig information. Studera den noga innan du skriver din ansökan.
Läs mer här >> 

Som student söker du stipendiet via EHS. Ansökan inför kommande Minor Field Studies stipendier kan skickas löpande till Bjørg Farstad, bjorg.farstad@ehs.se

För tillfället är det svårt att genomföra fältstudier på grund av pandemin. Mer information och ansökningsblankett finns på denna sida. Ansökningsblanketten som ska användas finns nedan.

EHS Internationella program
Kontaktperson:
Bjørg Farstad, bjorg.farstad@ehs.se