Aktuella stipendier att söka

Våra internationella utbytesprogram och de stipendier som finns att ansöka:

Studenter och personal är välkomna med ansökningar. Nedan finns specifik information för varje program.

När EHS nu öppnat upp igen för ansökningar gäller följande beslut från rektorskollegiet:

 • För att Enskilda Högskolan Stockholm ska bevilja stipendium gäller följande:
 • Folkhälsomyndighetens/regeringens restriktioner måste tillåta att resa sker till aktuellt land och åter utan karantänkrav
 • Restriktioner i aktuellt land måste tillåta inresa (utan karantän) och där så krävs vaccinationspass finnas till hands.

Stipendier får inte beviljas till länder Utrikesdepartementet (UD) avråder från att resa till.
Det går däremot bra att bedöma ansökningar och meddela att studenter är kvalificerade för ett stipendium. Studenter får ett preliminärt besked så att stipendier kan beviljas snabbt om situationen så tillåter. Slutligt beslut kommer först när ovan punkter är uppfyllda.


Minor Field Studies – fältstudier utomlands

3 MFS stipendier á 30 000 SEK för HT2024

Är du intresserad av att ge ditt examensarbete ett globalt perspektiv och göra verklig skillnad? Varför inte samla in data genom en fältstudie i ett annat land och bidra till det svenska utvecklingssamarbetet?

Ansök på blankett enligt instruktion snarast men senast 15 september 2024.

Hitta all information och ansökningsblankett här

Ansökan skickas till:
Ansvarig Internationella Utbytesprogram Bjørg Farstad bjorg.farstad@ehs.se


ERASMUS+ INOM EUROPA 2023-2025 – Stipendier att söka


EHS har fått beviljat 25 mobiliteter fördelade på följande kategorier:

 • studentmobiliteter för studier, 1 termin/var, 12 st kvar
 • studentmobiliteter, för praktik 10 vk/var, 6 st kvar
 • staff mobiliteter training, 5 dg/var, 4 st kvar
 • lärarmobiliteter undervisning, 5 dg/var, 3 st kvar

  Utbyte kan äga rum under HT23, VT24, HT24, VT25

Ansökan studenter:

Ansökan ska innehålla:
a) Namn
b) Utbildningsprogram du läser på vid EHS
c) Hur mycket du har läst vid EHS
d) Var, när och vad du önskar läsa genom Erasmus/Var, när och vad du önskar praktisera om du söker praktikstipendium
e) Ett personlig skriv varför du söker Erasmus studier eller praktik

Endast ansökningar med uppgifter enligt ovan via epost till bjorg.farstad@ehs.se beaktas.

Ansökan lärare/adminpersonal: kontakta bjorg.farstad

Studenter
Här har vi medel för studentutbyte för studier (studier är en termin och praktik är tio veckor).

Lärare
Vi har medel för lärarutbyte för undervisning och training och medel för training för staff samt administrativ personal. Undervisning eller training måste under denna period vara minimum 2 dagar + resdagar. I ansökan är det beräknat 5 dagar per mobilitet. Är man på utbyte för undervisning en vecka är kravet 8 timmar undervisning. Man kan kombinera undervisning och training. Då är kravet fyra timmar undervisning på en vecka.

Period och partners
Dessa medel måste sökas och användas under hösten 2023, våren 2024, hösten 2024 och våren 2025. Training för studenter kan göras med organisationer eller företag som inte har en egen Erasmuscharter. Då skriver vi ett avtal precis som vi gör med annan praktik. Utbyte för studier eller undervisning måste göras med annan part som har en charter. Om inte avtal finns kan vi kontakta dem och skriva avtal. Detta måste göras innan utbytet äger rum. Vi har färdiga avtal med en del skolor. Dessa ser ni här Erasmuspartners


ERASMUS+ INOM EUROPA 2024-2026 – Stipendier att söka

EHS har fått beviljat 24 mobiliteter fördelade på följande kategorier:

 • studentmobiliteter för studier, ca 1 termin/var, 6 st kvar
 • studentmobiliteter, för praktik  ca 10 vk/var, 6 st kvar
 • staff mobiliteter training, ca 2-5 dg/var, 6 st kvar
 • lärarmobiliteter undervisning, ca 5 dg/var, 6 st kvar

Utbyte kan äga rum under HT24, VT25, HT25, VT26

Ansökan studenter:

Ansökan ska innehålla:

a) Namn
b) Utbildningsprogram du läser på vid EHS
c) Hur mycket du har läst vid EHS
d) Var, när och vad du önskar läsa genom Erasmus/Var, när och vad du önskar praktisera om du söker praktikstipendium
e) Ett personlig skriv varför du söker Erasmus studier eller praktik

Endast ansökningar med uppgifter enligt ovan via epost till bjorg.farstad@ehs.se beaktas.

Ansökan lärare/adminpersonal: kontakta bjorg.farstad bjorg.farstad@ehs.se

Studenter
Här har vi medel för studentutbyte för studier (studier är en termin och praktik är tio veckor).

Lärare
Vi har medel för lärarutbyte för undervisning och training och medel för training för staff samt administrativ personal. Undervisning eller training måste under denna period vara minimum 2 dagar + resdagar. I ansökan är det beräknat 5 dagar per mobilitet. Är man på utbyte för undervisning en vecka är kravet 8 timmar undervisning. Man kan kombinera undervisning och training. Då är kravet fyra timmar undervisning på en vecka.

Period och partners Dessa medel måste sökas och användas under hösten 2024, våren 2025, hösten 2025 och våren 2026. Training för studenter kan göras med organisationer eller företag som inte har en egen Erasmuscharter. Då skriver vi ett avtal precis som vi gör med annan praktik. Utbyte för studier eller undervisning måste göras med annan part som har en charter. Om inte avtal finns kan vi kontakta dem och skriva avtal. Detta måste göras innan utbytet äger rum. Vi har färdiga avtal med en del skolor. Dessa ser ni här Erasmuspartners


VEM KAN SÖKA STIPENDIEMEDLEN?

Alla våra lärare kan söka Erasmus+ undervisning och training. Även administrativ personal kan söka Erasmus+ training.

Erasmus+ kan alla våra studenter söka oavsett nationalitet.

Ansökningar behandlas löpande så långt stipendierna räcker.

För mer information och frågor kring programmen och ansökningar kontakta; Ansvarig Internationella Utbytesprogram Björg Farstad bjorg.farstad@ehs.se