Aktuella stipendier att söka

Våra internationella utbytesprogram och de stipendier som finns att ansöka:

Studenter och personal är välkomna med ansökningar. Nedan finns specifik information för varje program.

När EHS nu öppnat upp igen för ansökningar gäller följande beslut från rektorskollegiet:

 • För att Enskilda Högskolan Stockholm ska bevilja stipendium gäller följande:
 • Folkhälsomyndighetens/regeringens restriktioner måste tillåta att resa sker till aktuellt land och åter utan karantänkrav
 • Restriktioner i aktuellt land måste tillåta inresa (utan karantän) och där så krävs vaccinationspass finnas till hands.

Stipendier får inte beviljas till länder Utrikesdepartementet (UD) avråder från att resa till.
Det går däremot bra att bedöma ansökningar och meddela att studenter är kvalificerade för ett stipendium. Studenter får ett preliminärt besked så att stipendier kan beviljas snabbt om situationen så tillåter. Slutligt beslut kommer först när ovan punkter är uppfyllda.


Minor Field Studies 2022-2023

Nu har vi 6 nya stipendier för Minor Field Studies som det går söka under hösten inför VT2023. 6 stipendier finns kvar. Dessa kan användas VT23 om det går med tanke på Covid-19 restriktioner och reserestriktioner enligt ovan specificerade beslut.

Vem kan söka?
För att kunna söka MFS-stipendium ska du

 • studera vid ett universitet eller en högskola i Sverige
 • inte ha påbörjat utbildning på forskarnivå
 • ha goda kunskaper i engelska
 • vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. Studenter från övriga Norden, som inte är svenska medborgare, ska ha varit fast boende (folkbokförda) i Sverige i minst ett år vid den tidpunkt då de beviljas stipendiet
 • ha en kontaktperson i fält som har möjlighet att stödja dig under din fältstudie.
 • Den uppsats eller det examensarbete som blir resultatet av din MFS-studie ska skrivas på engelska eller på det utländska värdlandets officiella språk.

MFS-stipendiet är 27 000 kronor per student. Stipendiet är inte avsett att täcka alla utgifter under tiden utomlands utan behöver kompletteras med till exempel studiemedel från CSN.

Genom MFS-programmet kan de som är i slutet av din högskoleutbildning samla material till sin uppsats eller sitt examensarbete på plats i ett låg- eller medelinkomstland. Under minst åtta veckor studerar de frågor som har betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i det land du åker till. Det ska knytas till Agenda 2030 och de globala målen på ett eller annat sätt.

Ansökningar tas emot löpande. Ansökningsblankett finns här. Printa ut, fyll i och maila till bjorg.farstad@ehs.se


Linneaus Palme 2022-2023 – Stipendier att söka

3 studentutbyten till Sverige från Myanmar VT23  3 utdelade

1 lärarutbyten från Sverige till Myanmar period 2 vk, VT23, 1 kvar

1 lärarutbyten från Myanmar till Sverige period 2 vk, VT23 /VT, 1 kvar

Utbyte kan äga rum under VT23 sedan upphör detta program

Ansökan lärare/adminpersonal: kontakta bjorg.farstad@ehs.se

Linneaus Palme 2020-2022 – Stipendier att söka

3 studentutbyten till Myanmar från Sverige HT21, 3 kvar

3 studentutbyten till Sverige från Myanmar VT21 HT21, 3 kvar

2 lärarutbyten från Sverige till Myanmar period 2 vk, HT/VT, 2 kvar

2 lärarutbyten från Myanmar till Sverige period 2 vk, HT /VT, 2 kvar

Utbyte kan äga rum under (HT20-utgår p.g.a Covid-19), VT21, HT21, VT22, HT22

Ansökan studenter:

Ansökan ska innehålla:

a) Namn
b) Utbildningsprogram du läser på vid EHS
c) Hur mycket du har läst vid EHS
d) Vad och när du önskar läsa vid MIT

Endast ansökningar med uppgifter enligt ovan via epost till bjorg.farstad@ehs.se beaktas.

Ansökan lärare/adminpersonal: kontakta bjorg.farstad@ehs.se


ERASMUS+

ERASMUS+ INOM EUROPA 2019-2022 – Stipendier att söka

2 studentmobiliteter för studier, 1 termin/var, 2 kvar

4 studentmobiliteter för praktik, 10 vk/var, 4 kvar

8 Staff mobiliteter 5 dg/var, 7 kvar, 1 utdelad

4 lärarmobiliteter undervisning, 5 dg/var, 4 kvar

Utbyte kan äga rum under HT19, VT20, HT20, VT21, HT21, VT22

Slutdatum 2022-05-31

Ansökan studenter:

Ansökan ska innehålla:

a) Namn
b) Utbildningsprogram du läser på vid EHS
c) Hur mycket du har läst vid EHS
d) Var, när och vad du önskar läsa genom Erasmus/Var, när och vad du önskar praktisera om du söker praktikstipendium
e) Ett personlig skriv varför du söker Erasmus studier eller praktik

Endast ansökningar med uppgifter enligt ovan via epost till bjorg.farstad@ehs.se beaktas.

Ansökan lärare/adminpersonal: kontakta bjorg.farstad@ehs.se

Studenter
Här har vi medel för studentutbyte för studier (studier är en termin och praktik är tio veckor).

Lärare
Vi har medel för lärarutbyte för undervisning och training och medel för training för staff samt administrativ personal. Undervisning eller training måste under denna period vara minimum 2 dagar + resdagar. I ansökan är det beräknat 5 dagar per mobilitet. Är man på utbyte för undervisning en vecka är kravet 8 timmar undervisning. Man kan kombinera undervisning och training. Då är kravet fyra timmar undervisning på en vecka.

Period och partners
Dessa medel måste sökas och användas under hösten 2019, våren 2020, hösten 2020 och våren 2021. Training för studenter kan göras med organisationer eller företag som inte har en egen Erasmuscharter. Då skriver vi ett avtal precis som vi gör med annan praktik. Utbyte för studier eller undervisning måste göras med annan part som har en charter. Om inte avtal finns kan vi kontakta dem och skriva avtal. Detta måste göras innan utbytet äger rum. Vi har färdiga avtal med en del skolor. Dessa ser ni här Erasmuspartners


ERASMUS+ INOM EUROPA 2020-2022 – Stipendier att söka

3 studentmobiliteter för studier, 1 termin/var, 3 kvar

4 studentmobiliteter för praktik, 10 vk/var, 4 kvar

3 Staff mobiliteter, 5 dg/var, 3 kvar

2 lärarmobiliteter undervisning, 5 dg/var, 2 kvar

Utbyte kan äga rum under HT20, VT21, HT21, VT22, HT22, VT23

Ansökan studenter:

Ansökan ska innehålla:

a) Namn*
b) Utbildningsprogram du läser på vid EHS
c) Hur mycket du har läst vid EHS
d) Var, när och vad du önskar läsa genom Erasmus/Var, när och vad du önskar praktisera om du söker praktikstipendium
e) Ett personlig skriv varför du söker Erasmus studier eller praktik

Endast ansökningar med uppgifter enligt ovan via epost till bjorg.farstad@ehs.se beaktas.

Ansökan lärare/adminpersonal: kontakta bjorg.farstad@ehs.se

Studenter
Här har vi medel för studentutbyte för studier (studier är en termin och praktik är tio veckor).

Lärare
Vi har medel för lärarutbyte för undervisning och training och medel för training för staff samt administrativ personal. Undervisning eller training måste under denna period vara minimum 2 dagar + resdagar. I ansökan är det beräknat 5 dagar per mobilitet. Är man på utbyte för undervisning en vecka är kravet 8 timmar undervisning. Man kan kombinera undervisning och training. Då är kravet fyra timmar undervisning på en vecka.

Period och partners
Dessa medel måste sökas och användas under hösten 2020, våren 2021, hösten 2021 och våren 2022. Training för studenter kan göras med organisationer eller företag som inte har en egen Erasmuscharter. Då skriver vi ett avtal precis som vi gör med annan praktik. Utbyte för studier eller undervisning måste göras med annan part som har en charter. Om inte avtal finns kan vi kontakta dem och skriva avtal. Detta måste göras innan utbytet äger rum. Vi har färdiga avtal med en del skolor. Dessa ser ni här Erasmuspartners


ERASMUS+ INOM EUROPA 2021-2023 – Stipendier att söka

2 studentmobiliteter för studier, 1 termin/var, 2 kvar

2 studentmobiliteter för praktik, 10 vk/var, 2 kvar

2 Staff mobiliteter, 5 dg/var, 2 kvar

3 lärarmobiliteter undervisning, 5 dg/var, 3 kvar

Utbyte kan äga rum under HT21, VT22, HT22, VT23

Ansökan studenter:

Ansökan ska innehålla:

a) Namn
b) Utbildningsprogram du läser på vid EHS
c) Hur mycket du har läst vid EHS
d) Var, när och vad du önskar läsa genom Erasmus/Var, när och vad du önskar praktisera om du söker praktikstipendium
e) Ett personlig skriv varför du söker Erasmus studier eller praktik

Endast ansökningar med uppgifter enligt ovan via epost till bjorg.farstad@ehs.se beaktas.

Ansökan lärare/adminpersonal: kontakta bjorg.farstad@ehs.se

Studenter
Här har vi medel för studentutbyte för studier (studier är en termin och praktik är tio veckor).

Lärare
Vi har medel för lärarutbyte för undervisning och training och medel för training för staff samt administrativ personal. Undervisning eller training måste under denna period vara minimum 2 dagar + resdagar. I ansökan är det beräknat 5 dagar per mobilitet. Är man på utbyte för undervisning en vecka är kravet 8 timmar undervisning. Man kan kombinera undervisning och training. Då är kravet fyra timmar undervisning på en vecka.

Period och partners
Dessa medel måste sökas och användas under hösten 2021, våren 2022, hösten 2022 och våren 2023. Training för studenter kan göras med organisationer eller företag som inte har en egen Erasmuscharter. Då skriver vi ett avtal precis som vi gör med annan praktik. Utbyte för studier eller undervisning måste göras med annan part som har en charter. Om inte avtal finns kan vi kontakta dem och skriva avtal. Detta måste göras innan utbytet äger rum. Vi har färdiga avtal med en del skolor. Dessa ser ni här Erasmuspartners


ERASMUS+ INOM EUROPA 2022-2024 – Stipendier att söka


EHS har fått beviljat 20 mobiliteter fördelade på följande kategorier:

studentmobiliteter för studier, 1 termin/var, 6 st kvar

studentmobiliteter, för praktik 10 vk/var, 5 st kvar

staff mobiliteter, 5 dg/var, 6 st kvar

lärarmobiliteter undervisning, 5 dg/var, 3 st kvar

Utbyte kan äga rum under HT22, VT23, HT23, VT24

Ansökan studenter:

Ansökan ska innehålla:
a) Namn
b) Utbildningsprogram du läser på vid EHS
c) Hur mycket du har läst vid EHS
d) Var, när och vad du önskar läsa genom Erasmus/Var, när och vad du önskar praktisera om du söker praktikstipendium
e) Ett personlig skriv varför du söker Erasmus studier eller praktik

Endast ansökningar med uppgifter enligt ovan via epost till bjorg.farstad@ehs.se beaktas.

Ansökan lärare/adminpersonal: kontakta bjorg.farstad

Studenter
Här har vi medel för studentutbyte för studier (studier är en termin och praktik är tio veckor).

Lärare
Vi har medel för lärarutbyte för undervisning och training och medel för training för staff samt administrativ personal. Undervisning eller training måste under denna period vara minimum 2 dagar + resdagar. I ansökan är det beräknat 5 dagar per mobilitet. Är man på utbyte för undervisning en vecka är kravet 8 timmar undervisning. Man kan kombinera undervisning och training. Då är kravet fyra timmar undervisning på en vecka.

Period och partners
Dessa medel måste sökas och användas under hösten 2022, våren 2023, hösten 2023 och våren 2024. Training för studenter kan göras med organisationer eller företag som inte har en egen Erasmuscharter. Då skriver vi ett avtal precis som vi gör med annan praktik. Utbyte för studier eller undervisning måste göras med annan part som har en charter. Om inte avtal finns kan vi kontakta dem och skriva avtal. Detta måste göras innan utbytet äger rum. Vi har färdiga avtal med en del skolor. Dessa ser ni här Erasmuspartners


ERASMUS + UTOM EUROPA 2019-2022, SOMALIA

Alla stipendier finns kvar att söka:

Staff mobility for Teaching To/From Partner Countries

6 STA-T teachers from UCS to UH for 20 days, two each project year, 1 st utdelad HT19, 1 utdelad VT20

3 STA-T teachers from UH to UCS for 20 days each, one each project year

Student mobility for Studies To/From Partner Countries

3 SMS-T students from UCS to UH for 1 semester (4,5 months), one each project year, 1 st utdelad HT20

2 SMS-T student from UH to UCS for 3,75 months, 1 each of 2 years of the project

Student mobility for traineeships To/From Partner Countries

3 SMP-T Students from UCS to UH 1 semester (2,5 months), one each project year, 2 st utdelad VT20

1 SMP-T Students from UH to UCS 1 semester (4,5 months), one each project year

Staff mobility for Training To/From Partner Countries

3 STT-T administration staff from UCS to UH 2 weeks each, two each project year

3 STT-T administration staff from UH to UCS 2 weeks each, two each project year

Utbyte kan äga rum under HT19, VT20, HT20, VT21, H21, VT22

In this project, we seek to expand our collaboration with the University of Hargeisa (UH). UH is located in the North West region of Somalia called Somaliland in the city of Hargeisa. Hargeisa is the administrative centre of the region. UH and its College of Law was established in 2002. UH is a registered university in Somalia, and has about 10.000 students in six faculties. The College of Law has currently 300 students. The under-graduate level is 4-years while the advanced master’s level is 2-years programme in one of three different topics. Each master programme host about 30-40 students.

The project is within the area of law, international law and human rights. It will be academically implemented by the University College Stockholm – School of Human Rights (UCS) and the UH College of Law. UH has since 2002 built a competence in law and community development.

The three main pillars of the College of Law are:

 • Education and training
 • Research
 • Community service and development

Through the planned educational mobility partnership, UH will develop competence in learning and teaching law and human rights. Human rights are an area prioritized by UH to be developed. The planned mobility will also expose many more staff and teachers to the UCS way of learning and teaching. Likewise, for UCS the mobility cooperation provides an outstanding possibility for a structural exchange with learning and teaching environment deeply rooted in Africa. Teachers from UCS will be exposed to new ways of learning and teaching. UCS has the competence in both human rights and law. Incoming mobility to UCS will share their knowledge and experience with a larger group of staff at the UCS. Throughout the project, teachers at UCS and UH will jointly explore possibilities on how to integrate human rights in the law curriculum. The student mobility will be master and Ph.D. students. UH plans to integrate human rights in their current bachelor and master’s programme will be part of this, and UCS will contribute to quality assurance of the curriculum and eventually the programme. This provides interesting exchange possibilities for PhD-students from both sides, which will be implemented towards the end of this three-year project.

Ansökan studenter:

Ansökan ska innehålla:

a) Namn
b) Utbildningsprogram du läser på vid EHS
c) Hur mycket du har läst vid EHS
d) Vilken mobilitet du söker studer/studies eller praktik/training och vilken period
e) Ett personlig skriv varför du söker Erasmus studier eller praktik

Endast ansökningar med uppgifter enligt ovan via epost till bjorg.farstad@ehs.se beaktas.

Ansökan lärare/adminpersonal: kontakta bjorg.farstad@ehs.se


VEM KAN SÖKA STIPENDIEMEDLEN?

Alla våra lärare kan söka Erasmus+ undervisning och training, samt Linneaus Palme utbyte Myanmar för lärare. Även administrativ personal kan söka Erasmus+ training.

Alla våra studenter kan söka Linneaus Palme Myanmar (måste vara svenska medborgare som utresande student, eller uppfylla vissa andra kriterier för längd av boende i Sverige.)

Erasmus+ kan alla våra studenter söka oavsett nationalitet.

Ansökningar behandlas löpande så långt stipendierna räcker.

För mer information och frågor kring programmen och ansökningar kontakta; Ansvarig Internationella Utbytesprogram Björg Farstad bjorg.farstad@ehs.se