Anmälan till omtentamen

Du anmäler dig till omtentamen via formulär. Gäller endast salstentor.
(Anmälan till omtenta på hemtentamen görs till läraren.)

Anmälan kan göras senast en vecka innan datumet för omtentan.
Om du får förhinder är det viktigt att du avanmäler dig. Detta gör du till info@ehs.se.

För regler och rutiner kring tentamen, se sidan Tentamen.

Anmälningsformulär för omtentorna läggs ut successivt.

Datum och tid för tentamenKurs
(Klicka på kursnamnet för formulär)
Anmälan kan göras senast en vecka innan tentan.
24 mars 2023
Kl 9.00-12.00
– Berättare, profeter och poeter, språklig kurs (5EG326)
4 maj 2023
Kl 9.00-12.00
Att tolka Gud och samhället, religionssociologi (5IN214)
– Religions- och övertygelsefrihet (5IN138, 5MR281)