Sen anmälan


När sista anmälningsdag har passerat kan du göra en sen anmälan till de program och kurser som har en välj-knapp på Antagning.se

Även om vi tar emot sena anmälningar till vissa program och kurser är det ingen garanti för att du ska få en plats. Om det finns lediga platser sker en antagning. Om det inte finns lediga platser får du en placering i reservkön.

Läs mer här RESERV