Du som är reserv till program eller kurser


Reservplacering innebär att du är placerad på väntelista.

Höstterminen

En första reservantagning sker i samband med urval 2 i månadsskiftet juli/aug.

Vårterminen

En första reservantagning sker i samband med urval 2 i slutet av december.

Efter den första reservantagningen höst och vår kan reserver antas kontinuerligt om plats uppstår, men högst ett par veckor in på respektive program eller kurs. Alla antagningsbesked kommer digitalt via Antagning.se, så det är viktigt att du håller koll på meddelanden du får därifrån.