Välkommen till studier på Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

Enskilda Högskolan Stockholm, våren 2021!

Av ditt antagningsbesked från Universitets- och högskolerådet (UHR) framgår det vilka studier i religionsvetenskap och teologi du är antagen till på Enskilda Högskolan Stockholm (EHS).

Obligatorisk registrering för antagna

För att behålla din plats på de kurser eller program som du har blivit antagen till och tackat ja till ska du webbregistrera dig på dina kurser under registreringsperioden. Registrering innebär att du bekräftar att du ska gå utbildningen. Utebliven registrering under registreringsperioden leder till följande: (1) du förlorar din plats och eventuella reserver kallas och (2) inga uppgifter förs över till CSN och du får inte studiemedel.

Registreringsperioden är fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 24 januari (eller t.o.m. den 4 april för kurser som börjar den andra halvan av terminen). Registrera dig så snart som möjligt efter öppningen, allra helst under första veckan efter registreringsperioden har öppnat. Det kan ta tid att ordna med det som krävs för att kunna logga in i studentportalen Ladok, där registreringen görs, så det är viktigt att inte vänta för länge med registreringen. Mer information om webbregistreringen i Ladok finns nedan.

Vårterminen startar den 18 januari, men innan dess behöver du göra en del förberedelser för att kunna påbörja dina studier. Läs följande instruktioner noga:

Studentinloggning till Ladok (betygssystem och Canvas (kurshemsidor)

EHS är ansluten till det nationella betygssystemet LADOK där kurser och betyg registreras. Där kan du själv ta ut verifierbara intyg över dina registreringar och resultat. Ladok är kopplat till CSN.

EHS använder läroplattformen Canvas för kurshemsidor. Där lägger respektive lärare upp kursdetaljer, studiematerial och kommunicerar om kursen.

För att logga in i Ladok och Canvas krävs att du skaffar dig ett eduID, en slags e-legitimation för högskolevärlden. Efter andra urvalet flyttas din antagning och dina kontaktuppgifter över till Ladok och då kan du själv logga in som student.

Om du saknar svenskt personnummer kan du inte skaffa eduID, kontakta då kursadministrator@ehs.se för hjälp med registrering och tillgång till Canvas (kurshemsidor).

GÖR SÅ HÄR:

BÖRJA MED ATT SKAFFA eduID så snart som möjligt eftersom det kan ta upp till 2 veckor
Instruktioner
(pdf)

LOGGA IN I LADOK med eduID
OBS! När du kommer in på länken nedan är det viktigt att du börjar med att logga in via eduID eller Antagning.se:
student.ladok.se/student/loggain

LOGGA IN PÅ KURSHEMSIDOR I CANVAS
Terminens kurshemsidor finns tillgängliga från den 4 januari.
Instruktioner(pdf)

Här kan du läsa mer om studentinloggning till Ladok

Anpassad campusundervisning p g a pandemi

På grund av den pågående pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, bedrivs från och med den 30 oktober all undervisning online tills vidare. Detta kommer troligtvis att gälla även i början av vårterminen. Om restriktionerna upphävs kan det bli aktuellt att återgå till hybrid-undervisning, dvs att kurserna kan följas både på campus och online. Men tills vidare gäller alltså endast online-undervisning. 

Notera att all undervisning är obligatorisk på EHS. Detta gäller såväl föreläsningar som seminarier och grupparbeten samt oavsett om undervisning sker på campus eller online. 

Läs mer om anpassad campusundervisning här.

Läsåret är uppdelat i fyra moduler om vardera 10 veckor. Det är vanligt att inom en modul läsa två 7,5 hp kurser parallellt eller att inom en termin läsa två 15 hp parallellt, men det finns andra kombinationer också.

Schemat finns publicerat på vår hemsida. Där kan du klicka direkt på en av koderna för ett program, t.ex. “T1” eller söka på kurskod via länken “Bygg ditt eget schema”. Första året av våra teologiska program kallar vi för ”T1” (där bokstaven ”T” står för teologi och där siffran är årskurs).

Här är en lista av sökkoder osv. för Avdelningen för religionsvetenskap och teologi som använts för sökningar i schemat:

  • T1 = Första året av våra teologiska program.
  • T1 Distans = Första året av våra teologiska program, distans heltid. (Kan användas för distans på deltid också och, i så fall, utesluter du bara de kurser som du inte läser.)
  • T2 GT = Andra året av våra teologiska program, läser Gamla testamentet.
  • T2 NT = Andra året av våra teologiska program, läser Nya testamentet.
  • Schema fristående kurser = söka enstaka kurser.
  • Bygg ditt eget schema = för program på avancerat nivå (magister och master), t.ex. där studieplaneringen är individanpassad beroende på en students inriktning är det möjligt att bygga sitt eget schema.

Schemat kan tas ut som grafiskt schema eller textschema. Du kan också prenumerera på schemat och lägga in det i din egen kalender. Om en kurs inte finns i schemat kan du kolla i Canvas eller med läraren då det är möjligt att kursens erbjuds som, t.ex. en läskurs.

Schema: LÄNK

För att kunna förbereda för pedagogiskt stöd är det viktigt att du skickar in ett läkarintyg, logopedutredning eller annan dokumentation som styrker din varaktiga funktionsnedsättning. Anmälan görs via ett formulär på denna sida: Studera med funktionsnedsättning

Kontakta också samordnaren för pedagogiskt stöd för att boka en tid för samtal när terminen startat: henrik.hannfors@ehs.se

Det är mycket viktigt att du skaffar litteratur i god tid inför varje kursstart. För att du ska hinna läsa all litteratur och tillgodogöra dig kurserna på bästa sätt är tillgång till kurslitteraturen ett måste. Du behöver litteraturen under hela kursens gång och det kan ta tid att beställa.  På EHS bibliotek går det bara att låna ett fåtal exemplar under mycket korta perioder. Därför bör du skaffa böckerna själv. Här finns några länkar till hjälp:

Kursbeskrivningar och litteraturlistor för höstens kurser: Kurskatalog

Tips på internetbokhandlare finns på bibliotekets hemsida: EHS bibliotek

Högskolan använder sig av e-post för att skicka information till dig.Vi skickar till den e-postadress du har angett på Antagning.se och därför är det viktigt att du håller dina kontaktuppgifter på Antagning.se uppdaterade.

Studentkåren vid EHS deltar aktivt i högskolans utbildningsutveckling. Kårmedlemskap är obligatoriskt på EHS. För att studieresultat ska registreras ska kåravgift vara betald. Medlemsavgiften betalas ett par veckor efter kursstart då en faktura skickas med e-post till alla studenter. Läs om detta under rubriken ”Medlemskap i studentkåren” på studentkårens hemsida 

På studentkårens uppdrag skickar vi också uppgifter om alla aktiva studenter till Studentkortet, så att alla får deras kort som visar att du är student, och ger tillgång till olika studentrabatter.

EHS behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi härigenom tillhandahåller dig, läs mer: Personuppgiftsbehandling studenter

Under NY STUDENT finns ytterligare information om att studera på EHS. Här finns också vägbeskrivning.

Varmt välkommen till Enskilda Högskolan Stockholm!