Välkommen till studier på Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

Enskilda Högskolan Stockholm, sommarterminen 2024!

Av ditt antagningsbesked från Universitets- och högskolerådet (UHR) framgår det vilka studier i religionsvetenskap och teologi du är antagen till på Enskilda Högskolan Stockholm (EHS).

Obligatorisk registrering för antagna

För att behålla din plats på de kurser som du har blivit antagen till ska du webbregistrera dig på dina kurser under registreringsperioden. Registrering innebär att du bekräftar att du ska gå utbildningen. Utebliven registrering under registreringsperioden leder till följande: (1) du förlorar din plats och eventuella reserver kallas och (2) inga uppgifter förs över till CSN. Uppgifterna används av CSN för beslut om studiemedel.

Registreringsperioden är fr.o.m. 16 maj t.o.m. den 16 juni.

Registrera dig så snart som möjligt efter öppningen, allra helst under första veckan efter registreringsperioden har öppnat. Det kan ta tid att ordna med det som krävs för att kunna logga in i studentportalen Ladok, där registreringen görs, så det är viktigt att inte vänta för länge med registreringen. Mer information om webbregistreringen i Ladok finns nedan.

Sommarterminen startar den 3 juni, men innan dess behöver du göra en del förberedelser för att kunna påbörja dina studier. Läs följande instruktioner noga:

Studentinloggning till Ladok (betygssystem och Canvas (kurshemsidor)

EHS är ansluten till det nationella betygssystemet LADOK där kurser och betyg registreras. Där kan du själv ta ut verifierbara intyg över dina registreringar och resultat. Ladok är kopplat till CSN.

EHS använder läroplattformen Canvas för kurshemsidor. Där lägger respektive lärare upp kursdetaljer, studiematerial och kommunicerar om kursen.

För att logga in i Ladok och Canvas krävs att du skaffar dig ett eduID, en slags e-legitimation för högskolevärlden. Efter urvalet flyttas din antagning och dina kontaktuppgifter över till Ladok och då kan du själv logga in som student.

Om du saknar svenskt personnummer kan du inte skaffa eduID, kontakta då kursadministrator@ehs.se för hjälp med registrering och tillgång till Canvas (kurshemsidor).

GÖR SÅ HÄR:

BÖRJA MED ATT SKAFFA eduID så snart som möjligt eftersom det kan ta upp till 2 veckor
Instruktioner
(pdf)

LOGGA IN I LADOK med eduID
OBS! När du kommer in på länken nedan är det viktigt att du börjar med att logga in via eduID eller Antagning.se:
student.ladok.se/student/loggain

LOGGA IN PÅ KURSHEMSIDOR I CANVAS
Terminens kurshemsidor finns tillgängliga från den 3 maj.
Instruktioner (pdf)

Här kan du läsa mer om studentinloggning till Ladok

Notera att all undervisning är obligatorisk på EHS. Detta gäller såväl föreläsningar som seminarier och grupparbeten samt oavsett om undervisning sker på campus eller online. 

Scheman finns publicerad på vår hemsida. Där kan du leta upp din kurs genom att söka på din kurskod eller kurstitel. Schemat kan tas ut som grafiskt schema eller textschema. Du kan också prenumerera på schemat och lägga in det i din egen kalender.

Schemasidan med instruktioner finns under fliken STUDENT här.

För att kunna förbereda för pedagogiskt stöd är det viktigt att du skickar in ett läkarintyg, logopedutredning eller annan dokumentation som styrker din varaktiga funktionsnedsättning. Anmälan görs via ett formulär på denna sida: Studera med funktionsnedsättning

Kontakta också samordnaren för pedagogiskt stöd för att boka en tid för samtal när terminen startat: henrik.hannfors@ehs.se

Det är mycket viktigt att du skaffar litteratur i god tid inför varje kursstart. För att du ska hinna läsa all litteratur och tillgodogöra dig kurserna på bästa sätt är tillgång till kurslitteraturen ett måste. Du behöver litteraturen under hela kursens gång och det kan ta tid att beställa.  På EHS bibliotek går det bara att låna ett fåtal exemplar under mycket korta perioder. Därför bör du skaffa böckerna själv. Här finns några länkar till hjälp:

Kursbeskrivningar och litteraturlistor för höstens kurser: Kurskatalog

Tips på internetbokhandlare finns på bibliotekets hemsida: EHS bibliotek

Högskolan använder sig av e-post för att skicka information till dig.Vi skickar till den e-postadress du har angett på Antagning.se och därför är det viktigt att du håller dina kontaktuppgifter på Antagning.se uppdaterade.

Studentkåren vid EHS deltar aktivt i högskolans utbildningsutveckling. Läs mer om studentkåren på deras hemsida.

EHS behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi härigenom tillhandahåller dig, läs mer: Personuppgiftsbehandling studenter

Under NY STUDENT finns ytterligare information om att studera på EHS. Här finns också vägbeskrivning.

Varmt välkommen till Enskilda Högskolan Stockholm!